COMARCA, ECONOMIA

La Diputació cobra, per error, alguns impostos per duplicat

L'organisme de gestió i recaptació de tributs locals treballa per resoldre la incidència i té previst retornar els diners als contribuents sense cap càrrec.

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida ha cobrat per duplicat, erròniament, diversos impostos municipals delegats, com el de vehicles de tracció mecànica, que estan domiciliats. Així ho han notat molts ciutadans, que s’han adreçat a les oficines bancàries per aclarir la incidència.

La Diputació informa que està treballant per resoldre el problema i ha contactat amb tots els ajuntaments per informar-los de les mesures per resoldre la incidència. Aquest migdia, el director de l’OAGRTL, Xavier Monné, atendrà els mitjans de comunicació a Lleida per informar de la solució adoptada per retornar els diners als contribuents sense cap càrrec.

Els ciutadans que tinguin algun dubte poden adreçar-se directament a l'OAGRTL a través del telèfon 973230401 o al correu electrònic oagrtl(ELIMINAR)@diputaciolleida.cat.