ECONOMIA
- Juneda

La planta VAG de Juneda ha generat 19 llocs de feina

La indústria de tractament de purins va reobrir a ple rendiment l’octubre passat, al poder-se tornar a acollir a les primes de l’Estat per la cogeneració d’energia.

(foto: arxiu)

Valoritzacions Agroramaderes de les Garrigues (VAG), una de les dues plantes de tractament de purins que l'associació Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) té a Juneda, ha generat 19 llocs de feina directa des de que va reobrir portes l'octubre passat. De fet, la planta es va posar en marxa el juliol, però va requerir tres mesos de treballs previs i la inversió d'un milió d'euros per tornar a funcionar a ple rendiment, després que hagués de tancar l'any 2014 pel canvi de sistema de primes estatals a la cogeneració energètica. Segons fonts de l'associació, que a finals de juny va celebrar la seva assemblea general, la gran majoria dels 19 llocs de feina creats en aquest període són qualificats, operaris amb formació professional d'electricitat o mecànica.

Un altre balanç d'aquest any de funcionament de VAG, que des de GAP qualifiquen de "francament positiu", és el tractament de 100.000 m3 de purins, d'un total de 400.000 que generen els socis de l'entitat propietària de la planta. Mitjançant un procés d'assecatge amb gas natural, aquestes dejeccions s'han transformat en adobs orgànics que s'han aplicat fora de les Garrigues. "Aquest purí hagués necessitat 2.500 hectàrees de cultiu si s'hagués hagut d'aplicar al camp", expliquen. La quantitat de purins tractats ha suposat el transport de 4.000 cisternes, que representa una mitjana de 13-14 cisternes al dia.

Pendents de l'octubre
La reobertura de VAG va ser possible quan el Tribunal Suprem va obligar el Ministeri a allargar el que es considerava vida útil de les plantes per a rebre els ajuts estatals, de manera que dels 15 anys fixats inicialment es va passar als 25. Per tant, la planta de VAG, construïda l'any 2004, es pot acollir a les primes fins el 2029. No obstant això, GAP matisa que "en la darrera proposta presentada per l'Estat espanyol es preveia una significativa retallada sobre les primes fixades pel jutge que, sense arribar al punt de 2014, posaven en cert risc la viabilitat de la planta". L'ADAP, l'organització que aglutina el conjunt de propietaris de plantes de tractament de purins, va presentar al·legacions i l'Estat té fins el 22 d'octubre per decidir quina prima estableix finalment.

Projecte de Nova Tracjusa
L'altra planta que té GAP a Juneda, Tracjusa, va ser construïda l'any 2001 i, per tant, també entra dins el sistema de primes. En aquest sentit, la voluntat de l'associació és reobrir-la aquest any continuant amb el mateix sistema de cogeneració d'energia amb el que va treballar fins el 2014. Tot i això, els seus responsables mantenen la intenció de desenvolupar el projecte anomenat Nova Tracjusa per substituir el gas natural i utilitzar residus com a combustible, un projecte que genera una forta oposició a la comarca per les possibles afectacions sobre el medi i la salut. Un 67% dels residus necessaris per funcionar provindrien de fora de les Garrigues i del Pla d'Urgell. Per contra, GAP defensa que reduiria l'impacte ambiental de la planta i garantiria una major viabilitat econòmica.