AGRICULTURA

Demà comença el termini per a fer la Declaració Única Agrària (DUN) 2019

Com a novetat, enguany tota la gestió es farà en entorn web, amb una nova aplicació informàtica que incorpora la signatura electrònica.

El període de presentació finalitzarà el 30 d'abril. FOTO: Arxiu

El Departament d'Agricultura calcula que enguany tramitarà unes 52.000 DUN a través de les 500 agències de les Entitats Col·laboradores, una xifra semblant a les declaracions dels darrers anys. El període de presentació comprèn de l'1 de febrer al 30 d'abril, amb un període de modificacions que s'allargarà fins al 31 de maig. En el cas dels ajuts a la reestructuració de la vinya, el termini finalitza el 29 de març. .

Aquest serà el primer any que la declaració es presentarà en un entorn web, mitjançant la signatura electrònica. Aquest nou entorn web esdevindrà el portal únic d'interoperabilitat del DARP pel que fa a la sol·licitud d'ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) i a tots els tràmits que requereixin informació de superfícies de conreus i d'explotacions ramaderes.

També es realitzarà les primeres proves de la nova modalitat de control per monitoratge que ha establert la Comissió Europea, i que s'incorporarà progressivament. Enguany es farà una prova real a les Terres de l'Ebre amb els ajuts del conreu de l'arròs.

El monitoratge ha de substituir el control actual de mostreig i inspeccions (a camp i teledetecció) pel de seguiment amb imatges de satèl·lit del 100% de la superfície que rep ajuts de la PAC. Això és possible perquè, cada 6 dies, es disposa d'imatges gratuïtes del satèl·lit Sentinel 2B amb una resolució de 10 metres. D'aquesta manera, es farà un seguiment de l'evolució dels conreus, i es comunicarà qualsevol incidència als agricultors. Aquests podran acreditar documentalment mitjançant una nova APP anomenada FOTODUN, que permetrà realitzar fotografies georeferenciades i enviar-les al DARP com a prova per tal d'aclarir la incidència.

Pel que fa als ajuts del Contracte Global d'Explotació (CGE) del PDRcat2020, aquest any 2019 entren en vigor les noves Zones amb Limitacions Naturals (ZLN). Els territoris que han deixat d'estar qualificats de ZLN estaran en règim transitori, de manera que per a aquesta convocatòria rebran el 80% de l'ajut. En l'àmbit dels ajuts de Competitivitat, mantindran dins dels criteris de prioritat el 80% de la puntuació que els correspon a la resta de ZLN.