POLÍTICA

Els ajuntaments no poden, des d'avui, inaugurar obres ni enviar butlletins sobre l'acció de govern

Aquest dimarts comença oficialment el període electoral, durant el qual la normativa prohibeix les campanyes que contravinguin l'objectivitat i la igualtat entre actors que concorren als comicis del maig.

(foto: arxiu)

Aquest dimarts, 2 d’abril, s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatòria d’eleccions municipals, un anunci que dona inici, oficialment, al període electoral, que finalitza el 26 de maig, dia de les votacions. Segons la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), dins d’aquest període els poders públics no poden dur a terme cap campanya institucional “que atempti contra els principis d’objectivitat i transparència i d’igualtat entre els actors electorals”. En aquest sentit, es prohibeix qualsevol acte organitzat o finançat, directament o indirecta, pels poders públics que contingui al·lusions a les realitzacions o als assoliments obtinguts.

La normativa estableix que queden incloses dins la prohibició accions com l’edició i repartiment, amb finançament dels poders públics, de llibres, revistes, fulletons, quaderns, catàlegs, tríptics, CD, DVD o memòries USB, així com l’enviament de correus electrònics o missatges de telefonia mòbil o la inserció d’anuncis als mitjans de comunicació que continguin al·lusions a l’acció de govern o que emprin imatges, sintonies o expressions coincidents o similars amb les de les campanyes dels partits que concorren a les eleccions.

Així mateix, des d’avui no es pot fer tampoc cap acte d’inauguracio d’obres o serveis públics o de projectes, cosa que no vol dir que aquestes obres o serveis no puguin entrar en funcionament dins de període electoral. Sí que es permeten, en canvi, inauguracions per part d’autoritats d’esdeveniments de caràcter comercial, professional, cultural, esportiu o lúdic, com ara congressos, fires, festivals o festes populars.

Precedent a les Borges Blanques
Amb motiu de les últimes eleccions municipals, l’any 2015, la Junta Electoral va ordenar aturar la difusió del butlletí municipal que edita l’Ajuntament de les Borges i que estava sent repartit quan ja s’estava en període electoral. La Junta va obligar el consistori a retirar la versió digital de la revista de la pàgina web municipal i a aturar la distribució als domicilis.