COMARCA
- Les Borges Blanques

L'Ajuntament de les Borges aprova una ordenança de civisme

La nova normativa regula tot un seguit d'aspectes, com l'ús de pirotècnia, les molèsties per sorolls, els comportaments de gossos, la mendicitat o el consum de begudes alcohòliques a la via pública, entre altres.

(foto: Aj. Borges)

El ple ordinari celebrat aquest dijous a l'Ajuntament de les Borges va aprovar, amb els 7 vots a favor de Junts per Borges i els 6 en contra de Borges per la República una ordenança de convivència i civisme que passa a normativitzar tot un seguit d'aspectes relacionats amb l'espai públic i la relació entre persones. La nova normativa inclou 35 articles sobre diversos àmbits, com l'ús de pirotècnia, les molèsties per sorolls, els comportaments de gossos, la mendicitat o el consum de begudes alcohòliques a la via pública, entre altres, altres de caire més general i un règim sancionador.

Entre les mesures que passen a regular-se, per exemple, hi ha la col·locació de cartells, rètols o pancartes al mobiliari urbà, que el text prohibeix si no es té una autorització municipal. L'ordenança també obliga les persones propietàries o titulars d'immobles a mantenir les parets i les façanes sense cap tipus d'anunci si no fan referència a la professió o activitat mercantil que s'hi desenvolupa. No obstant això, Núria Palau, primera tinent d'alcalde i regidora de Governació, aclareix que les entitats podran continuar penjant cartells de les seves activitats i els particulars podran penjar pancartes a les seves cases "com fins ara" i que la normativa només vol incidir "en casos puntuals i problemàtics".

En un sentit similar, Palau matisa la prohibició que fa l'ordenança de demanar almoina, multada entre 50 i 150 euros. "És per a casos en què es puguin increpar els vianants i la gent se senti violenta", diu la tinent d'alcalde, que explica que en aquests casos s'avisaria la Policia Local per redirigir-los als serveis socials corresponents. El text també sanciona entre 50 i 150 euros el fet de deixar escombraries fora dels contenidors i prohibeix agafar material de dins "quan aquest recapte pugui ser destinat a una posterior venda o bescanvi, com en el cas de ferralla, cartrons, roba, vidre o altres".

Un dels àmbits on l'ordenança també fa èmfasi és el de les normes de conducta en relació a gossos i altres animals. Es prohibeix, per exemple, deixar les deposicions fecals de gossos i gats a les vies públiques. Aquest era una de les peticions més repetides de les 12 persones que van fer arribar propostes per incloure a l'ordenança la tardor passada. Així mateix, s'estableix que a les vies públiques i als espais naturals protegits els gossos hauran d'anar lligats i es prohibeix alimentar animals a l'espai públic.

Per la seva banda, el grup municipal de Borges per la República justifica el seu vot contrari "per l'afectació sobre drets particulars de les persones, que queden per sota del neguit del legislador per l'ordre, en aquest cas l'Ajuntament", explica la regidora Montse Casals. "Fins i tot es fixa el que pots penjar a la façana de casa o si pots donar menjar a un animal famèlic". Casals també és crítica amb com l'ordenança tracta la mendicitat: "és un estat de pobresa, una necessitat, i el que cal són polítiques socials que l'evitin, no multes". La regidora de Borges per la República lamenta, finalment, que el seu grup només tingués 8 dies per valorar i debatre el text, "quan des del novembre que s'hi ha estat treballant" i “que el govern no hagi fet partíceps per a una elaboració consensuada i adequada a les problemàtiques reals de les Borges”.

Un cop aprovada provisionalment l'ordenança, aquesta queda a exposició pública per al període d'al·legacions i si passats 30 dies no n'hi ha hagut, passaria a aprovació definitiva en un altre ple i, automàticament, entraria en vigor.