SALUT

La contaminació atmosfèrica, fenomen habitual

L'estació de mesurament de Juneda va registrar 125 dies de superació dels 120 mg/m3 d’ozó troposfèric entre 2015, 2016 i 2017. L'any 2020, per llei, no se n'hauria de registrar cap.

(foto: arxiu)

D'ozó n'hi ha de dos tipus: el que es troba a 20 km d'altura que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (capa d'ozó) i el que es troba a la superfície terrestre (ozó troposfèric), que és contaminant. No és un contaminant que emeti directament una font sinó que es genera quan es combinen altres contaminants, com els compostos orgànics volàtils, amb la radiació solar. 

Una exposició perllongada a nivells elevats d'ozó troposfèric pot causar problemes de salut, sobretot respiratoris i pulmonars, per això la legislació estableix un màxim de 25 dies anuals de mitjanes diàries superiors als 120 mg/m3 durant tres anys. A les Garrigues, aquests nivells s'han superat, també els de protecció de la vegetació. Així ho indiquen les dades de la Direcció General de Qualitat Ambiental a través de l'estació de mesurament que hi ha a Juneda, on el 2015 es van registrar 49 dies de superació, el 2016 38 i el 2017 també 38; és a dir, 125 dies en tres anys per sobre dels nivells recomanables. L'any anterior, el 2014, van ser 25 dies -o 27 si es fa un recompte manual de les dades. Serien, per tant, quatre anys seguits per sobre del màxim permès. El 2018 van ser 18 dies amb mitjanes superiors als 120 mg/m3 i fins ara aquest 2019 en són 15. Més de 180 dies en total entre el maig de 2014 i avui. Un de cada 10. Quant a la vegetació, el límit és de 18.000 i en els últims anys s'han registrat a Juneda nivells de més de 26.000.

Forts pics horaris
Totes aquestes dades són de mitjanes al cap del dia, darrere de les quals hi ha alguns nivells especialment elevats, com els que es van donar en quatre ocasions a la primavera i estiu de 2015 i que van superar els 180 mg/m3, la xifra considerada de risc en períodes d'exposició d'una hora. Es van assolir registres puntuals, generalment a primera hora de la tarda, de 187, 188, 191 i 192 mg/m3. 

Informació a la ciutadania
Superar els 180 mg/m3, encara que sigui durant una hora, obliga la Generalitat a informar-ne ajuntaments i consells comarcals, Protecció Civil, departament de Salut i altres organismes, ja que cal traslladar a la ciutadania la necessitat de reduir activitats que suposin esforços corporals a l'aire lliure, sobretot d'infants i gent gran. En aquest protocol, s'aconsella als ajuntaments que difonguin la informació a través del web, xarxes socials, pregons, ràdio municipal o pantalles informatives. De fet, la Generalitat recomana que ja s'activin els mecanismes de protecció de la salut humana quan se sobrepassen els 120 mg/m3. Tot i l'assiduïtat amb què se superen els 120 mg/m3 a la comarca, no consta que els ajuntaments traslladin aquestes recomanacions a la població. 

Objectiu 2020
Fins ara, el màxim de superacions permeses és de 25 dies a l'any, però a partir de l'1 de gener de 2020 hi ha previst un canvi dràstic. Segons la normativa europea, no es podran superar els 
120 mg/m3 cap dia, cosa que, atesos els antecedents, sembla improbable de complir a la comarca. 

Micropartícules
L'ozó troposfèric és el gran protagonista de la contaminació de l'aire a les Garrigues, però en els últims temps s'hi han fet també un lloc les micropartícules (PM10), per a les quals la Generalitat fa avisos preventius quan se superen els 50 mg/m3. A l'estació de Juneda això ha passat nou dies en l'últim any i mig, algun amb valors de mitjana diària de fins a 80 mg/m3 i pics horaris de més de 300, com va passar el novembre del 2017. L'últim avís preventiu per aquest contaminant va ser entre finals de juny i principis de juliol d'enguany. Aquest estiu, hi ha hagut franges horàries en què la presència de micropartícules a l'estació garriguenca era la més elevada de Catalunya. 

Mesurador a Puiggròs
Una de les preocupacions de bona part de la ciutadania garriguenca en relació amb la qualitat de l'aire és el projecte de Nova Tracjusa a Juneda, que vol utilitzar com a combustible un gas derivat de la crema de residus. L'autorització ambiental provisional que la Generalitat ha atorgat a la planta aquest estiu estableix que l'empresa haurà d'instal·lar un mesurador de dioxines i furans a Puiggròs, el nucli habitat que es troba més a prop del punt de major impacte de les emissions. La campanya de vigilància, però, es limitarà a quatre dies a l'estiu i quatre a l'hivern.