COMARCA
- El Cogul

El Cogul vol recollir la brossa amb un sistema similar al Porta a Porta

Els veïns deixarien el cubell que toca al portal de casa i un treballador municipal els recolliria per portar-los als contenidors corresponents, que s’agruparien en una sola illa tancada.

(foto: Xavi Minguella)

L'Ajuntament del Cogul vol posar en marxa un sistema de recollida de la brossa que permeti augmentar notablement l'índex de reciclatge, que fins ara és dels més baixos de la comarca, amb un 27,8% l'any 2018, i ho vol fer com més aviat millor per evitar les multes que es preveuen l'any que ve en aquells municipis que estiguin per sota del 50%. 

El sistema que ha plantejat el consistori és molt similar al porta a porta (PaP) però sense prescindir dels contenidors, ja que el contracte del Consell Comarcal amb l'empresa concessionària, FCC, fa difícil el canvi complet i és vigent fins al 2025. El Cogul optaria, per tant, per un sistema mixt que consisteix que els veïns fan la separació per fraccions i deixen cada dia al portal de casa la que toca, igual que amb el PaP, però en lloc de ser l'empresa qui passa a recollir els cubells ho fa personal municipal que, al seu torn, el diposita als contenidors corresponents, situats en una sola illa amb accés tancat.

El sistema de contenidors, per tant, no s'altera, ja que el camió d'FCC els continua passant a buidar -i per un sol punt en lloc de diversos- però els veïns funcionen, a la pràctica, com amb el PaP. Cada dia es trauria una fracció diferent, excepte els envasos i l'orgànica, que es recollirien tres vegades a la setmana. El bar, la cooperativa i el molí d'oli, pel tipus i volum de residus que generen, tindrien un tracte especial. Tot i que és un mètode del qual s'ha parlat en diverses reunions d'alcaldes, el Cogul seria el primer poble a posar-lo en pràctica.

Període de transició
Per poder fer el canvi, del qual el Consell està al corrent, l'Ajuntament necessita disposar de cubells, adaptar una carreta al vehicle municipal, agrupar tots els contenidors en una sola illa i tancar-la i, sobretot, augmentar la jornada un parell d'hores diàries al treballador que faci la recollida. Finalment, caldrà un període de transició, en què es vol fer pedagogia. "No ho podem canviar d'un dia per l'altre", explica la regidora Romina León. Per començar, el dia 4 hi va haver una xerrada del tècnic de Medi Ambient del Consell, Jordi Tatjé. Mentre fa aquests canvis, l'Ajuntament preveu un període d'adaptació entre novembre i desembre i confia poder engegar al 100% amb l'inici d'any. "Ens hem de posar les piles, per economia i per ecologia", diu la regidora.

Cervià també s'ho planteja
A banda del Cogul, a Cervià fa mesos que l'Ajuntament també valora aquest sistema mixt. També és un dels pobles que menys recicla, un 28,8%, i el fet que hi hagi illes de contenidors a les sortides del nucli urbà facilita que s'hi deixin molts impropis. "Hi trobem de tot, matalassos, sofàs, cadires... Cada setmana hem de fer dues furgonetades a la deixalleria de les Borges, i això també surt car", explica l'alcaldessa, Mercè Rubió, que està pendent d'un informe econòmic que ha demanat al Consell Comarcal per poder fer el mateix canvi que al Cogul.