COMARCA
- Vinaixa

La reforma de l’antiga N-240 al seu pas per Vinaixa a punt d'enllestir-se

La remodelació de l’antiga N-240 al seu pas per Vinaixa s’acaba després de més de nou mesos d’obres amb les quals s’ha millorat tota la calçada, les voreres i el subministrament d’aigua potable i el clavegueram.

“Només falta enllestir els últims detalls”, explica Francesc Bonet, alcalde de Vinaixa. I és que a primera vista sembla que la remodelació sigui completa però encara manquen la col·locació del nou mobiliari urbà com les noves papereres, bancs per asseure’s, jardineres, l’arbrat que donarà verdor i les pilones.

Aquestes últimes, segons indica l’alcalde, “es col·locaran a les voreres ja que la remodelació ha deixat el nivell de la vorera a la mateixa alçada que el de la calçada”. En total, s’hi han invertit 900.000 euros dels que l’ajuntament en posa més de 350.000.
Concretament, el projecte que s’ha dut a terme ha permès la col·locació de nou paviment i l’arranjament de les voreres i la reforma dels dos serveis soterrats en estat més precari, com és la xarxa d’aigua potable i la xarxa de clavegueram, amb la substitució dels trams malmesos.

Segons el projecte bàsic, la llargada total de la carretera en la que s’ha treballat és de 1.610 metres, dels quals n’hi ha 967 amb afectació de voreres i serveis, tots ells en sòl urbà, i la resta només han quedat afectats pel pavimentat de la superfície de rodadura. L’amplada dels vials és variable amb mides que van des de 13.5 als 17 metres. La superfície estimada total és de 15.200 m2.