AIGUATS
- ACN

El Govern destinarà 14 MEUR per pal·liar els efectes del temporal Gloria i Dana

El Govern assegura que ha habilitat recursos extraordinaris per tal "de poder fer front a les afectacions excepcionals que s'han produït i que requereixen inversions per a la seva reposició".

Efectes del temporal Glòria a l'Albi, l'octubre passat. FOTO: Oriol Bosch/ACN

El Govern ha aprovat aquest dimarts una partida de 14 MEUR provinents del fons de contingència per atendre els ajuts a les infraestructures i equipaments de titularitat municipal que van quedar malmesos els mesos d'octubre del 2019 i gener del 2020 a causa dels temporals Dana i Gloria. Els aiguats van tenir un gran impacte en a les Garrigues, tant en el temporal de l’octubre, que va afectar sensiblement la part est de la comarca, com els del passat mes de gener, amb una afectació més general.

En total, més de 400 municipis a tot Catalunya van patir-ne els efectes, 266 dels quals amb afectacions greus infraestructures municipals, segons dades del Govern. 

El Govern admet que les sol·licituds d'ajuts presentades pels ens locals en relació amb aquests temporals per tornar a posar en funcionament els serveis i les infraestructures malmeses van superar "amb escreix" la capacitat de la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran per poder donar resposta a les necessitats dels ens locals. Per aquest motiu, el Govern assegura que ha habilitat recursos extraordinaris per tal "de poder fer front a les afectacions excepcionals que s'han produït i que requereixen inversions per a la seva reposició".

En aquest sentit, i en una primera fase, s'ha dotat d'un primer complement de 14 milions d'euros a la partida d'ajuts extraordinaris per a fets meteorològics destinats a la reposició d'infraestructures municipals, "per continuar donant resposta a les necessitats dels municipis i per tal de poder garantir la restitució dels serveis municipals malmesos".

Comunitats de regants

En la mateixa línia que les administracions locals, un total de 42 comunitats de regants afectades pels temporals Dana i Gloria, entre les quals s'hi compta la Comunitat de Regants Garrigues Sud, han sol·licitat l'ajut del Departament d'Agricultura per restituir infraestructures hidràuliques de regadiu malmeses pels aiguats, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la seva continuïtat.

En concret, 19 són del Camp de Tarragona; 11 de les comarques de Girona; 7 de Lleida; 4 de les Terres de L'Ebre, i una de Barcelona. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va publicar el 21 d'abril, al DOGC l'Ordre que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a les comunitats de regants que van patir danys pels aiguats de l'octubre de 2019 i de gener del 2020. 

L'objecte de la convocatòria, que es va obrir el 28 d'abril, va ser l'establiment d'un ajut adreçat a les comunitats de regants que van reportar danys ocasionats pels aiguats amb la finalitat de restituir les infraestructures hidràuliques de regadiu malmeses, tant de les xarxes de distribució com de les xarxes de drenatge, per a garantir la seva continuïtat.

Un cop finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, 3 de juny passat, Agricultura ha rebut 42 sol·licituds de les 51 comunitats de regants relacionades en l'article 5 de les bases reguladores de l'Annex 1 de l'Ordre.

El Departament té ara un termini màxim de tres mesos, des de la finalització del termini de sol·licitud, per resoldre la concessió dels ajuts, que es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web del Departament d'Agricultura.