SERVEIS
- Redacció

Confusió en establiments d'hostaleria per la distància entre taules i comensals

Hi ha pobles, com les Borges Blanques, que han interpretat que l'ordre ministerial també obliga a deixar 1,5 metres entre persones d'una mateixa taula.

El passat divendres 14 d’agost, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va comparèixer en roda de premsa per informar dels acords adoptats a la reunió del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en relació a la prevenció de la Covid-19, uns acords que, segons el ministre, van ser presos per unanimitat i de manera coordinada amb les comunitats autònomes. Una de les 11 mesures anunciades feia referència a l’hostaleria i la restauració i, concretament, Illa va recordar “la necessitat de garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres als serveis de barra i de garantir una distància també mínima entre taules o agrupacions que faci possible una distància interpersonal per a les persones que consumeixin a taula d’1,5 metres i una limitació d’un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules”. En uns termes similars es reproduïa al document del Consejo Interterritorial, on es diu: “garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació. La taula o agrupació que s’utilitzi amb aquesta finalitat haurà de correspondre’s al nombre de persones i ha de permetre que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal”.

A la nota de premsa del Ministeri, en canvi, la mesura es plasmava amb el següent redactat: “s’ha de garantir la distància interpersonal mínima d’1,5 metres al servei de barra i també entre taules, amb un màxim de 10 persones per taula”. És a dir, no especificava distància entre comensals d’una mateixa taula, sinó entre taules de grups diferents.

A l’hora de traslladar aquest acord a les disposicions autonòmiques, hi ha hagut comunitats que ho han fent seguint el redactat original del Consejo Interterritorial i altres que no. Entre les que ho han fet com el Consejo hi ha la Generalitat, que el 19 d’agost publicava una resolució al DOGC al respecte. I, a partir d’aquí, molts ajuntaments catalans han reproduït el mateix redactat en les ordres que s’han fet arribar als establiments de cada municipi. És el cas de les Borges Blanques, on s’ha enviat un escrit d’alcaldia a bars i restaurants, que s’ha reforçat amb visites de la Policia Local que informen específicament de la necessitat de mantenir 1,5 metres entre taules i 1,5 metres també entre comensals, cosa que ha aixecat controvèrsia entre els propietaris dels locals, que veuen la mesura pràcticament impossible de complir, tant a l’interior com a les terrasses, i dubten que sigui la interpretació correcta de l’ordre ministerial.  

Hi ha comunitats autònomes, com l’Aragó o Astúries, que han fet el mateix redactat que el Consejo Interterritorial i que la Generalitat. Altres, en canvi, ho han redactat d’una manera més clara. Al País Valencià, per exemple, especifiquen que “caldrà assegurar-se que es manté la deguda distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres entre clients o grups de clients, tant en taules com en barra de l'interior de l'establiment, així com a l'exterior d'aquests establiments”. En aquest sentit, policies locals valencianes com les d’Alacant o ajuntaments com els de Benidorm o Pedreguer detallen que els 1,5 metres s’han de medir entre les persones més pròximes de les diferents taules.