SALUT
- Redacció / Juneda

La contaminació per ozó troposfèric registrada a l’estació de Juneda el 2020 baixa en un 65%

Segons Ecologistas en Acción, ho ha afavorit la dràstica disminució de les emissions dels principals contaminants de la indústria i el transport per les restriccions de la Covid.

Estació de mesurament de la qualitat de l'aire a Juneda. (foto: arxiu)

Un estudi d'Ecologistas en Acción basat en les dades públiques de qualitat de l'aire entre el gener i el setembre d'enguany constata que a l'estació de mesurament de la qualitat de l’aire de Juneda s'ha registrat un 65% menys de contaminació per ozó troposfèric respecte a la mitjana entre els anys 2012 i 2019. Segons l'entitat, els nivells s'han reduït arreu com a conseqüència de "la dràtica disminució de les emissions dels principals contaminants precursors a la indústria i el transport fruit de les mesures de confinament social i de les restriccions de l'activitat econòmica per combatre la Covid-19".

Amb tot, en aquests nou mesos de 2020, hi ha hagut 33 dies en què a l'estació de Juneda s'han superat els 100 mg/m3 , quan l'Organització Mundial de la Salut recomana que això no passi més de 25 dies a l'any. D'altra banda, l'informe del departament de Territori de la Generalitat sobre l'impacte de la Covid en la qualitat de l'aire, presentat aquest novembre, no ofereix dades d'ozó troposfèric però sí que corrobora un descens de diòxid de nitrogen entre febrer i agost, i el diòxid de nitrogen és un dels contaminants que, combinats amb una radiació solar intensa, generen ozó troposfèric.