COMARCA, INCENDI
- Redacció

Comença la prohibició de fer foc a menys de 500 metres de terreny forestal

Del 15 de març al 15 d’octubre cal una autorització expressa del departament d’Acció Climàtica. Les últimes pluges, malgrat frenar el deteriorament de la vegetació, no pal·lien l’elevat índex de sequera.

Com cada any en aquestes dates, des d’avui, 15 de març, fins el 15 d’octubre no es pot fer foc en terreny forestal (hi hagi arbres o no) ni a menys de 500 metres de terreny forestal sense l’autorització expressa del Departament d’Acció Climàtica. La mesura, recollida en un decret de la Generalitat de l’any 1995, s’emmarca en les mesures per prevenir els incendis forestals.

Des d’avui no es poden cremar sense permís restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, i tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, llançar coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, ni utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

L'arribada de la primavera incrementa el risc d'incendi
Tot i les pluges dels últims dies, el departament recorda que els índexs de sequera continuen molt alts per aquesta època i pràcticament arreu són molt superiors als de fa un any. “Amb l'entrada de la primavera, i en absència de pluges importants, les condicions favorables al foc s'incrementaran i el nombre d'incendis podria continuar sent superior a la mitjana de l'època i amb una magnitud superior, principalment durant els episodis de vent”, es diu.

“En aquestes situacions de sequera com la que estem travessant, un episodi de pluja com l'actual té un gran valor i aconsegueix frenar el deteriorament de la vegetació, però cal ser conscients que en situacions d'un dèficit hídric tan gran, difícilment un episodi de pluja pot solucionar el problema”, afegeix el departament.