EQUIPAMENTS
- Redacció / Les Borges Blanques

Els alumnes de l'Escola de Música de les Borges podran entrar finalment per la porta de vianants

L’ajuntament i l’institut Josep Vallverdú firmen un conveni per poder fer ús d’aquest accés i evitar, així, la conflictiva entrada de vehicles. Es descarta el projecte per obrir un tercer accés al mateix carrer, que ascendia a uns 17.000 euros.

La porta que ara podran fer servir els alumnes de l'Escola de Música. (foto: Xavi Minguella)

La junta de govern de l’Ajuntament de les Borges Blanques del passat 13 de juliol va aprovar el conveni entre el consistori i l’institut públic Josep Vallverdú “per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu”, de manera que, a partir d’aquest setembre, els usuaris de l’Escola Municipal de Música podran entrar al recinte per la porta de vianants en lloc d’haver-ho de fer per l’accés dels cotxes.

Es dona la circumstància que l’institut i l’escola de música comparteixen instal·lacions, que al carrer Doctor Trueta tenen una porta per a vianants i una per a vehicles, però fins ara, quan acabava l’horari lectiu del centre de secundària, la porta de vianants quedava tancada i els alumnes i pares de l’escola de música havien d’entrar a les tardes per l’accés de vehicles, on ni tan sols hi ha vorera, cosa que suposava un risc per a la seguretat de les persones. La situació ja va motivar anys enrere, el 2017, la recollida de 150 firmes de pares i mares d’alumnes del centre de formació musical, que demanaven que es pogués entrar per la porta de vianants.

Fa uns mesos, l’AMPA va insistir en aquesta proposta després que l’ajuntament presentés un projecte al departament d’Educació de la Generalitat que suposava obrir un tercer accés al mateix carrer, aixecar una reixa de separació al pati, drenar i formigonar la zona i posar pilones, per la qual cosa es destinarien uns 17.000 euros. El projecte, però, topava amb la indefinició jurídica de la titularitat dels terrenys, cosa que n’endarreria l’autorització per part d’Educació. L’AMPA, però, ho veia “una mala solució” i "una pèrdua compartida, ja que l'institut perdria un tros de pati i l'escola de música es quedaria sense", impedint "que els infants de l'escola puguin córrer i esbargir-se abans o després de les classes, que el cor assagi a l'aire lliure i que els pares es puguin esperar a les grades", com era habitual abans de la Covid.

Finalment, al mes de març d’aquest any, consistori i institut van arribar a un principi d’acord per poder fer servir la porta ja existent. L’acord s’havia de redactar i validar en forma de conveni, document que l’alcaldessa de les Borges i la directora de l’institut han formalitzat aquest estiu, amb el vistiplau també de l’escola de música. Segons el text aprovat, es podrà fer servir la porta i el pati davanter del centre entre les 3 del migdia i les 9 del vespre sota la vigilància del personal de l’escola de música, que també podrà fer ús de les pistes i les grades per a activitats. L’ajuntament es compromet a instal·lar un vídeoporter, a no fer servir els espais per a altres finalitats i a tenir una assegurança de responsabilitat civil per l’ús i pels danys que hi pugui haver.