- Redacció / Fulleda , Tarrés

Les cabres del projecte de prevenció d’incendis forestals a Fulleda i Tarrés comencen a pasturar

Després dels treballs de desbrossament que es van fer a l’abril, els animals ja fan la seva feina en una àrea estratègica de titularitat municipal, en una iniciativa pionera a la comarca.

(foto: Aj. Fulleda)

El 2 de juny, les cabres del pastor Francesc Roca, de Fulleda, van començar a pasturar en una finca municipal d'aquesta població. És la posada en pràctica del projecte de prevenció d'incendis forestals mitjançant el silvopastura, una iniciativa pionera a la comarca que, de moment, se circumscriu en unes 5,5 hectàrees d'aquests antics terrenys comunals. A l'abril s'hi van fer desbrossades parcials per triturar el brancatge i facilitar la regeneració de la pastura. La idea és que, un cop el ramat hagi fet la seva feina -establerta amb un contracte entre el consistori i el pastor-, quedi un bosc obert i esclarissat, en què predomini l'estrat herbaci i no l'arbustiu i així es redueixi la càrrega de combustible en cas d'incendi i, a la vegada, es faciliti l'accés dels bombers al bosc. De fet, en la delimitació d'aquesta àrea forestal estratègica hi van participar els bombers GRAF i el consistori espera poder comptar amb el suport d'aquesta unitat per a la realització de noves cremes controlades que adeqüin el bosc al pasturatge. A més de l'àrea de Fulleda, GRAF Lleida també en va delimitar dues més al terme de Tarrés.

Un paisatge més resilient
Segons els impulsors del projecte, que també ha comptat amb l'assessorament d'enginyers forestals i de la Fundació Pau Costa, el manteniment de forma sostenible i perllongada de zones estratègiques augmenta la resiliència del paisatge, limita la capacitat de propagació dels incendis i aporta espais per a maniobres d'emergència. 
Tant la intervenció de Fulleda com la programada a Tarrés s'inclouen en el Projecte LIFE eCOadapt50, cofinançat per la Unió Europea i en el qual participa l'Associació Leader Ponent. El 8 de juny, precisament, i en el marc del mateix projecte LIFE, Leader Ponent va convocar una visita a les finques públiques de Maials on també s'han fet intervencions de gestió forestal. 

Crida a la Pobla i el Vilosell
La recentment creada Associació de Propietaris Forestals de la Pobla de Cérvoles i el Vilosell ha demanat una subvenció per redactar dos plans de gestió i, un cop fets, l'entitat buscarà fons per aplicar actuacions específiques a les àrees més vulnerables al foc, amb la validació de Bombers i d'experts forestals. L'associació fa una crida que s'hi afegeixin més propietaris, ja que als dos termes hi ha 5.000 hectàrees de bosc dividides entre molts propietaris i el pla de gestió hauria d'abastar un mínim de superfície per a ser útil.