COMARCA
- El Soleràs , La Granadella

El condicionament de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, a informació pública

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha previst el condicionament de la carretera C-233 (eix de les Garrigues) en el tram entre la Granadella i el Soleràs, que permetrà millorar la seguretat i la fluïdesa en la circulació en aquesta via de la xarxa comarcal. Avui, el Diari Oficial de la Generalitat publica l’anunci d’informació pública de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental corresponents a aquesta actuació.

El projecte que ara s’impulsa comporta, com a principals actuacions, la millora del traçat i l’eixamplament de la carretera i la formació de la variant de la Granadella per tal d’evitar el pas per l’interior del nucli urbà. Segons l’opció considerada més òptima pels estudis ara en informació pública, la inversió estimada d’aquesta actuació és de 17,8 MEUR.

Millores de traçat

Es preveu, en concret, l’eixamplament de la carretera, que té actualment uns 6,5 metres d’amplada, als 8 metres previstos, amb dos carrils de 3,5m i dos vorals de 0,5m. També es formaran sobreamples als revolts, se suavitzaran les corbes i es modificarà la rasant, per tal de facilitar unes millors condicions de seguretat i comoditat en la conducció.

La variant de la Granadella discorrerà pel costat est de la població i tindrà una longitud d’1,7 quilòmetres. En el seu recorregut, comptarà amb dues rotondes, una al sud i una altra al nord, que permetran als vehicles accedir a diferents punts del nucli i en el primer cas, també connectar amb la C-242 (carretera de Bellaguarda i Ulldemolins).

S’inclou, per a la millora de la carretera, la construcció d’algunes variants de traçat. En aquest sentit, cal remarcar la variant de traçat prevista en un tram interurbà, a uns 1,5 quilòmetres de distància del Soleràs, que permetrà eliminar una zona de revolts molt pronunciats i escurçar el recorregut. En concret, tindrà una longitud de 2 quilòmetres mentre el tram actual en té 3 .

D’altra banda, els estudis també plantegen una altra variant de traçat, de 400 metres de longitud, a continuació de la variant de la Granadella, que elimina els nombrosos accessos de la vialitat local.

Les principals estructures incloses als estudis corresponen a dos passos inferiors i un pas superior que es construeixen per donar continuïtat a camins interceptats per la variant de la Granadella. Entre les obres de drenatge, es preveu un pont de 30 metres per salvar el torrent de la Vall de les Figueres i cinc calaixos de 4 metres d’ample per 2 d’alçada per salvar el torrent de la Vall de l’Oliver.

D’altra banda, es preveuen diferents murs de contenció per a disminuir la formació de talussos. En total, es preveu una longitud d’uns 650 metres de murs d’alçades variables.

Pel que fa a la travessera del Soleràs, els estudis preveuen la seva adequació mitjançant l’execució de vorades, voreres i passos de vianants.

Eix de les Garrigues

La carretera C-233 o eix de les Garrigues ha estat objecte recentment d’actuacions de millora com la variant de les Borges Blanques o el condicionament del tram de Castelldans a l’Albagés. El tram següent a aquest, situat entre l’Albagés i el Soleràs ja va ser objecte d’unes obres de condicionament fa anys.

Ara, com dèiem, la Generalitat preveu el condicionament del tram següent de la carretera C-233, des del nucli urbà del Soleràs, a l’encreuament amb l’L-700, fins al sud de la Granadella.