Opinió

Editorial

El pes de Territori

El passat 3 de febrer vam tenir la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull al Consell Comarcal de les Garrigues i no va passar desapercebuda. L’estrany seria, de fet, que passés desapercebuda, i és que, per sort o per desgràcia, som una comarca que depèn en bona mesura de les decisions que es prenguin en aquesta conselleria en concret.

A la visita, el conseller va parlar amb els mitjans de comunicació sobre dos temes principals, la gestió dels purins i dels residus, d’una banda, i la comunicació viària entre Lleida i Montblanc, de l’altra; dues qüestions gens menors i que ja tenen un temps considerable de recorregut. Però tampoc van ser aquests els temes que van centrar la posterior reunió d’alcaldes, on es va parlar també d’altres qüestions com aigües i depuradores.

Des de que l’any 2010 es van unificar els àmbits d’urbanisme i obres públiques amb els de medi ambient, la feina concentrada en aquest departament és enorme. Tenia cert sentit fer-ho, per evitar disparitats de criteris entre departaments, però la responsabilitat que recau des d’aleshores en la conselleria, per l’ampli ventall d’aspectes que abasta, és molt alta. I, en comarques rurals com la nostra, el pes proporcional respecte d’altres conselleries fa que no sigui estrany que sempre hi hagi alguna qüestió rellevant per traslladar-li.

Cotxes i seguretat
El tràgic succés que ha colpit les Borges aquests dies, a banda de les mostres de solidaritat que requereix, obliga també a obrir el debat de la seguretat dels nens i nenes als carrers. És evident que ja fa anys que el cotxe s’ha imposat a l’espai públic en detriment dels vianants. Hem perdut espais de joc, hem perdut espais de pas i hem perdut tranquil·litat i seguretat. És molt trist que hagi de ser després de la pèrdua d’una vida ja irrecuperable, però potser ja és hora de replantejar-nos quins usos donem a l’espai públic i quines prioritats hi aboquem, més encara a les delicades zones escolars.