Opinió

Editorial

La transparència suma

L'organisme de la Generalitat que vetlla per l'accés a la informació pública, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), ha dictaminat que l'Ajuntament de les Borges ha de facilitar l'accés a l'estudi sobre la qualitat de l'aire que va encarregar a la Universitat Politècnica de Catalunya arran del serial de la General d'Olis. Les resolucions de la GAIP són executives i vinculen l'Administració afectada, per tant, l'Ajuntament haurà de posar l'informe a disposició de qui vulgui consultar-lo. Ha hagut de ser després de mesos de reclamar-ho l'oposició i ciutadans organitzats per defensar la qualitat de l'aire, en aquest cas en relació amb el projecte de la nova Tracjusa.

Quan hi ha campanya electoral és habitual que els candidats facin proclames sobre la necessitat d'escoltar el ciutadà i que aquests s'impliquin en els afers públics. És en casos així, però, quan cal materialitzar-ho i es veu realment si s'hi creu. És obvi que hi ha dades personals que no han de transcendir i per això hi ha una Llei de Protecció de Dades, però ocultar informació que pot afectar la comunitat sense un motiu rellevant l'únic que fa és suscitar suspicàcies que, en algun cas, fins i tot són gratuïtes. Per això, les administracions més modernes tendeixen a publicar a través de les seues plataformes digitals tota aquella documentació que pot ser de l'interès per als ciutadans. Ho veiem en països més avançats i en molts municipis del nostre entorn, grans i petits.

Hi ha molts deures per fer als consistoris de la comarca i una Llei de Transparència que colla i s'haurà de complir. El de les Borges ha fet un salt endavant en aquesta matèria i ja disposa de força informació al web, però seria bo que, més enllà de documentació ordinària, la transparència impregnés també estudis específics. Evitem polèmiques infantils i absurdes, acostem l'Administració al ciutadà i no fem dels ajuntaments una caixa tancada. Segur que això ajudaria a implicar les persones en la gestió de la cosa pública i contribuiria a generar més bon ambient entre tots.