Opinió
Jordi Capdevila

Jordi Capdevila

Piscines d'aigua salada

La piscina és un element indispensable dels estius, i per això, el seu manteniment és de gran importància per al seu posterior ús. Des de fa un temps, s'està posant en pràctica la implantació de piscines d'aigua salada, les quals són molt més beneficioses per a la salut. A les Garrigues ja n'hi ha unes quantes, i de cada any, alguna més. El mètode que es fa servir es el de la cloració salina, i en aquest, s'afegeix sal comuna (clorur sòdic) a l'aigua de la piscina. Prescindir del clor químic permet una desinfecció més eficient i una major qualitat de l'aigua, la pèrdua de sal és mínima, permet conservar l'aigua i redueix el consum del seu volum, i és així més respectuosa i sostenible amb el medi ambient. A més, la inversió que s'ha de fer per posar en funcionament aquest sistema no té una gran despesa, tenint en compte que a posteriori l'estalvi és molt més rellevant ja que es pot prescindir de totes les despeses que suposen els productes químics. Tot i així, no cal descuidar-se, i és important una revisió periòdica per assegurar-ne un correcte funcionament. Aquest tipus de piscines eviten la irritació dels ulls i la pell, que són un dels grans inconvenients del clor, i també, protegeixen el cabell de ser danyat. La sensació de bany és més plaent, el bronzejat més natural i es redueix l'aparició d'arrugues. L'aigua salada també conserva millor els banyadors i evita la forta olor de clor. És un tipus de piscina que s'assembla en certa manera a l'aigua del mar, en relació amb els seus components saludables derivats de la sal. Per tot això, les piscines d'aigua salada ja són una realitat i els usuaris segur que ho agrairan.