Opinió
Jordi Capdevila

Jordi Capdevila

Les universitats 'online'

En la societat de la tecnologia, la nostra, l'auge de la formació a distància està de moda. És, sense dubte, una gran oportunitat per a persones que no poden anar a la universitat o fer qualsevol tipus d'estudi de forma presencial, sigui pel motiu que sigui, això no importa.

En un món tant interconnectat com el nostre, la formació online a estat una plasmació molt profitosa dels beneficis que ens pot donar la tecnologia. El fet de poder aconseguir una titulació universitària al mateix temps que desenvolupes una feina és una ocasió d'or, però requereix, sobretot, de molta força de voluntat, de molts sacrificis i d'una mentalitat coratjosa i tenaç.

El temps es redueix molt, i per poder compaginar estudis i feina s'ha de tenir molta capacitat d'organització en la rutina del dia a dia, de les setmanes i dels mesos. Tot ha de tenir un timing bastant ordenat, si no, el temps se't menja i no es pot arribar enlloc. Aquest any estic provant aquesta nova experiència i la veritat és que en aquests primers compassos estic tenint bones sensacions. Fa pocs dies he anat a fer els primers exàmens, i la veritat és que m'he quedat sorprès de la varietat d'estudiants que et trobes, ja que hi ha gent de totes les edats, la qual cosa no es veu tant a les universitats presencials, on la majoria són joves.

L'experiència és força estranya, almenys des del meu punt de vista, ja que quan vas a fer els exàmens coincideixes amb gent que no coneixes de res, cadascú va a la seva i t'has d'espavilar molt per tu mateix. En resum, em sento naufragant en una nova aventura que espero i desitjo que sigui molt positiva.