Opinió
Jordi Prats

Jordi Prats

Dies de vacances

Arriba de nou el final d'any, per les empreses un moment delicat on cal tancar projectes, facturació, revisar resultats, celebrar objectius complerts, plantejar estratègies per l'any vinent, i moltes altres tasques que ens han de permetre passar un Nadal relaxats amb la tranquil·litat de tenir-ho tot controlat en la mesura adequada. És en aquest moment de l'any també quan els treballadors fan la típica pregunta al cap, aquesta és "quants dies em queden de vacances?" Potser és un tema un pel tècnic però, personalment, en tinc una visió força particular.

Un treballador a jornada completa ha d'acreditar haver treballat 1.800 hores en un any sencer, ni una més ni una menys. Llavors per saber les hores de vacances que tenim en un any només cal multiplicar els dies que té l'any (365) per les hores que té un dia (24) i restar-li les 1.800 hores de treball. Per tant, les hores de vacances que tenim en un any són 6.960 hores.

La flexibilitat horària ha de permetre exactament saber les hores treballades acumulades i permetre l'autogestió dels treballadors per tal que s'organitzin el dia, setmana, mes i any de la forma més bona per ells mateixos i l'empresa. Cal apoderar el treballador perquè faci tants dies de vacances com vulgui o que treballi dies festius o faci festa dies feiners. L'objectiu final ha de ser sempre validar que el treballador ha rebut la remuneració adequada per les seves 1.800 hores de treball.