Opinió
Carla Roca

Carla Roca

Escoles que alimenten

Aquesta setmana he llegit un article a La Vanguardia en què es posava de manifest la necessitat urgent d'introduir l'educació alimentària com a assignatura transversal a les escoles. L'objectiu és doble: fomentar hàbits alimentaris saludables entre les noves generacions i, de pas, assentar les bases per a una sobirania alimentària sòlida.

A les Garrigues comptem amb una fortalesa evident per impulsar propostes en aquesta línia. La proximitat de productores i elaboradores locals ofereix una oportunitat excepcional per connectar els estudiants amb la procedència dels aliments tot visitant trossos, horts i mercats locals per comprendre l'origen d'allò que consumeixen, així com apreciar la feina de qui ho produeix. 

A part del treball de conscienciació que es puga fer de cara a l'alumnat (amb abast limitat, tenint en compte qui compra i cuina a casa), cal que el conjunt de la comunitat educativa i les institucions hi intervinguen amb més determinació. Per una banda, vetllant per la confecció de menús escolars elaborats amb productes locals que garantisquen una alimentació sana i equilibrada, que al mateix temps donen suport a l'economia local i reduïsquen l'impacte ambiental del transport. 

Tot plegat, es tracta d'anar més enllà de tallers i xerrades puntuals, que sovint esdevenen anècdota al llarg de tot un curs. La integració de l'educació alimentària al currículum escolar ha de permetre als estudiants aprendre sobre el dret a l'alimentació i la sobirania alimentària, conceptes perfectament comprensibles amb un llenguatge adequat. Aquesta visió hauria de deixar de banda el discurs del consum conscient, que s'ha convertit en una coartada moral per a qui té el privilegi d'escollir on comprar i quant pagar per omplir el rebost.

En col·laboració amb altres agents, com entitats socials o pagesia, caldria treballar per construir iniciatives a més gran escala, tot passant a l'acció col·lectiva. Un exemple pràctic seria la creació d'un grup de consum amb l'escola com a epicentre, on les famílies i el professorat siguen les principals sòcies. Iniciar una prova pilot per explorar com dur-ho a terme demostraria que es tracta d'una experiència amb molt potencial, fins i tot en matèria d'inclusió social.