Opinió

Editorial

Lliçons de la bombolla

La problemàtica que es viu a les Borges Blanques amb relació a alguns inquilins d'un bloc de pisos ocupat, propietat de la divisió immobiliària de Criteria Caixa, no és nova. No apareix ara com un bolet ni és fruit d'uns únics fets concrets. El malestar neix de la successió d'anys de deixadesa i degradació de la zona, que en part ha sigut possible perquè la propietat s'ha permès el luxe de no intervenir-hi com calia. Aquest immoble és un de tants de la cartera d'InmoCaixa i com a tal és tractat als despatxos de Barcelona o, en el cas del fons d'inversió Coral Homes, de Madrid. Apareixen a les pantalles d'aquestes entitats com a simples actius, números freds, aliens a tota la realitat social que hi ha darrere.

En situacions complexes com aquesta, que no neixen del no-res, és molt difícil apuntar solucions, perquè no n'hi ha cap de fàcil ni ràpida. El que sí que és convenient és mirar enrere, per almenys entendre com s'origina tot plegat. Aquest mitjà ho va fer l'any 2022, en un ampli reportatge publicat uns mesos després de l'homicidi d'aquell estiu i d'una onada de robatoris de cotxes. Allí hi explicàvem l'evolució d'aquell bloc, construït el 2006-2007 a l'empara de la bombolla immobiliària i pensat inicialment com a lloguer social. Un cop la bombolla peta, ja ningú és capaç de controlar l'abast de l'onada expansiva, amb unes conseqüències econòmiques i socials que encara s'arrosseguen avui dia i s'encavalquen amb les noves crisis.

L'errada de càlcul podia passar a qualsevol promotor, però tots podem imaginar que a un particular no se li permetria desentendre's de la responsabilitat envers l'accés i l'estat de les seves propietats. En aquest cas, es pot dir que els amos, que no tenen cap arrelament amb l'entorn, es van esfumar o, si més no, van deixar l'edifici a la seva sort, i les conseqüències acaben repercutint en el conjunt de la població i en l'ajuntament de torn. En aquest sentit, la convocatòria veïnal del dia 22 va encertar el focus. Ara, sabent d'on venim, toca plantejar solucions reals, concretes, amb bisturí i cap fred, perquè només així es pot assegurar que siguin duradores.