Opinió

Editorial

Un problema molt seriós

En parla tothom i és d'actualitat recurrent de fa anys: la situació dels pisos de l'avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques. No és més que la confirmació que l'urbanisme és una disciplina social en majúscules. L'opció d'ubicar pisos socials en una zona vers la qual el nucli urbà no havia tendit mai, en el que s'havia convertit en una perifèria, ja va dur controvèrsia el 2005. Malgrat el debat que va suscitar, immiscits en plena bombolla immobiliària, el consistori del moment no va ser capaç de preveure les conseqüències que ha acabat duent.

Es tracta del grup de pisos més nombrós de les Borges, amb 77 habitatges que, molt majoritàriament, han acabat en mans del grup immobiliari de La Caixa i d'un fons d'inversió, als quals les problemàtiques que comporta, per dir-ho suaument, els queden lluny. Això a excepció d'uns pocs pisos en situació regular. La resta han estat progressivament ocupats de manera irregular per persones desplaçades, part de les quals de la perifèria urbana de la ciutat de Tarragona, a la recerca de sostre (entre els quals, cal pensar que una minoria, amb historial delictiu). Tot plegat representa un contingent d'unes 200-250 persones aproximadament, d'una extracció social molt modesta que una població com les Borges, amb una estructura de garantia social, sanitària i educativa molt limitada, ha acabat tensant tot el sistema i està generant un malestar creixent, això a banda d'alguns episodis delictius que hi puguin anar lligats. 

La inacció de tots aquests anys o, si més no, la ineficiència de les accions que s'hagin pogut fer, ja es veu on ha dut: a un empitjorament progressiu. Sembla que en les darreres setmanes s'està intensificant la cerca de solucions. Ningú ha dit que sigui fàcil. I, com s'ha dit, hi ha un petit grup de famílies que han complert i compleixen les seues obligacions; i altres que tenen la voluntat de normalitzar la seva situació. Però aquest darrer factor i la sacralització de la vulnerabilitat social com a bé immutable no han de bloquejar una actuació que necessàriament requereix i requerirà molta determinació per part dels responsables municipals.