COMARCA
- Castelldans , Juneda , Les Borges Blanques

Demanen mesuradors de la contaminació de l'aire a la vall de Miravall

L’Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta, de Juneda, amb el suport de l’Ateneu Popular Garriguenc, ha enviat una carta als alcaldes de Juneda, les Borges i Castelldans, al president del Consell Comarcal de les Garrigues i a diversos partits polítics per mostrar la seua preocupació pel previsible augment d’emissions contaminants a l’atmosfera a causa de les indústries de la vall de Miravall i per demanar que s’extremin les mesures de control.

Es demana que s’implementi un protocol d’alerta i prevenció i que s’instal·lin mesuradors automatitzats i en continu a les xemeneies i als focus d’emissió de gasos contaminants. Segons les entitats demandants, les dades obtingudes per aquests mesuradors “haurien de ser públiques i consultables per via telemàtica per tal de garantir la màxima transparència i el coneixement del nivell de les emissions”.

A la carta no es posa en dubte "que aquestes instal·lacions compliran amb la normativa mediambiental vigent", però tenint en compte l'elevada concentració en un radi petit i la climatologia de la zona, amb freqüents períodes de calma o inversió tèrmica i de nul·la circulació atmosfèrica, les entitats consideren que "caldria extremar les mesures de control de la contaminació i un compromís en ferm dels responsables de les empreses titulars i gestores per tal de reduir els nivells d'emissió dels diferents contaminants, amb l'objectiu que es quedin molt per sota dels límits permesos per la normativa".

També es considera que caldria instal·lar dues estacions de vigilància ambiental completes, és a dir, que no només mesurin l’ozó troposfèric, com passa avui amb l’estació emplaçada a Juneda. Tot plegat, quedaria englobat en un sistema que hauria de preveure “fins i tot l’aturada automàtica de les instal·lacions en cas de superació dels llindars d’alerta o de risc per a la salut de les persones”.


Saturació d’insdústries
A més d’una central de tractament de purins, la vall de Miravall, entre els pobles de Juneda, Les Borges i Castelldans, acull també les instal·lacions de la central termosolar més gran del país, que inclou dues calderes de biomassa i que s’ha de posar en marxa aquest octubre. Així mateix, la fàbrica General d’Olis i Derivats SL està ampliant la seva capacitat per multiplicar-la per quatre i hi ha sobre la taula el projecte de construcció d’una central de biomassa a pocs metres. Aquesta concentració ja fa temps que ha provocat l'oposició de molts ciutadans, especialment de les Borges, a través de la Plataforma Garrigues per la Defensa del Territori. Aquesta plataforma té interposat un contenciós administratiu en contra de la resolució de la Generalitat de donar llum verda al pla urbanístic que ha de permetre la construcció de la central de biomassa de Juneda, l'única de les tres indústries que encara no està iniciada.