COMARCA, ECONOMIA

La Diputació augmenta el percentatge de cofinançament en inversions locals

Presentació del Pla d'Acció Local de Lleida.

El Ple de la Diputació de Lleida aprovarà aquest dijous les bases del seu Pla Específic per als anys 2013-2016 i que preveu invertir un total de 13 milions d'euros, la meitat dels quals es destinarà a finançar despesa corrent. L'organisme provincial incrementa també el percentatge de cofinançament que assumirà la Diputació, fins a un topall que oscil·larà entre el 80% i el 95%, en funció del nombre d’habitants. En el cas de les Garrigues, però, els percentatges són d'entre un 90 i un 95%, ja que no hi ha cap municipi més gran de 10.000 habitants.

El president de la Diputació, Joan Reñé, destaca la voluntat de convocar un segon Pla Específic de dotació semblant durant aquesta legislatura, una vegada la corporació tanqui al 2015 la liquidació de l’anterior pla (2007-2013).

Paral·lelament, la Diputació farà una aportació al Pla General del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), que podria ser de 13 milions d’euros més. De fet, la Generalitat té previst destinar per al PUOSC 2013-2016 un total de 200 milions, mentre que per al període 2008-2012 van ser 282.

D’acord amb les bases que se sotmetran a aprovació del Ple de la Diputació de Lleida el dijous, s'aportaran 13 milions d’euros a aquest programa que, per primera vegada des que es va crear l’any 2000, destinarà gairebé la meitat del pressupost a finançar la despesa corrent dels ajuntaments.

Aquesta és una de les principals novetats de la nova convocatòria del Pla Específic, que destinarà 6 milions d’euros a cobrir despesa ordinària si així ho sol·liciten els ajuntaments. La resta es destinarà a inversions per consistoris i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i un milió més es destinarà als consells comarcals pel manteniment de camins.

L’altra novetat important és que la Diputació de Lleida augmentarà el percentatge de cofinançament que assumeix en inversions locals per tal de disminuir l’aportació que ha de fer l’ajuntament sol·licitant. En aquest cas, el percentatge màxim de cost que assumirà la Diputació oscil·larà entre el 80% i el 95% de la inversió, d’acord amb la següent distribució:

Municipis de fins a 2.000 habitants podran rebre fins al 95%
Municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants podran rebre fins al 90%
Municipis de 10.001 a 20.000 habitants podran percebre fins al 85%
Municipis de més de 20.000 habitants podran rebre fins al 80%

La distribució dels ajuts es farà seguint els mateixos criteris que convocatòries anteriors i que es basen en els següents factors:

60% mitjançant l’assignació d’una quantitat fixa per municipi.
18% distribuït en funció del nombre d’habitants del municipi.
17% en funció del nombre de nuclis de població de cada municipi.
5% segons la superfície de cada municipi.