COMARCA
- Juneda

Actuacions al canal de Juneda sense integració paisatgística

Els nous elements introduïts per Canals d'Urgell (foto: ADPN La Banqueta)

La Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell ha dut a terme aquests dies unes obres de seguretat als ponts de pedra del Parc de la Banqueta (pont dels 9 Salts, pont del Tancat, pont del Bas i pont Negre) en què s'han retirat les parts de baranes de pedra que encara quedaven i els antics guarda-rodes, també de pedra, i els ha substituït per guarda-rails de carretera i proteccions de formigó. També s'ha posat formigó al ferm d'aquests ponts.

Davant d'això, l'Associació de Defensa del Patrimoni Natural "La Banqueta" ha lamentat que ni l'Ajuntament ni l'entitat no haguessin estat informats de l'actuació, que "suposa un fort deteriorament dels elements arquitectònics tradicionals, construïts a mitjan del segle XIX". L'associació considera que, d'haver-se parlat l'actuació, s'hauria pogut "esmenar el projecte i incorporar-hi millores per tal d’evitar els danys causats i garantir-ne la necessària integració paisatgística, tal i com seria convenient en unes obres realitzades en aquest entorn natural". 

Tot i estar d'acord amb el propòsit, el de millorar la seguretat, La Banqueta creu que amb aquests nous elements tampoc s'aconsegueix, sinó que, "en alguns casos, fins i tot en l’empitjora".

Per tot plegat, l'entitat demanarà una reunió amb els responsables de la Comunitat de Regants i de l’Ajuntament de Juneda, per tal d’analitzar la situació i avaluar l’aplicació de mesures correctores als danys causats, així com l'execució de les actuacions necessàries per tal de corregir els dèficits de seguretat detectats.

Finalment, s'insta l’Ajuntament de Juneda a iniciar els procediments administratius per tal de declarar Bé Cultural d’Interès Local o espai d’interès natural el Parc de la Banqueta, amb l'objectiu d’evitar que en un futur no puguin repetir-se obres o actuacions d’aquest tipus.