COMARCA

Finalitzen el programa de formació sanitària per a cuidadors no professionals

El curs aportava coneixements teòrics i pràctics sobre la cura de persones dependents (foto: Consell Comarcal)

El divendres 22 de març va finalitzar la segona edició del Programa de formació sanitària a cuidadors i cuidadores no professionals organitzat pel Consell Comarcal de les Garrigues i que ha comptat amb la participació de 15 alumnes. El president del Consell, Juli Muro, va assistir a la cloenda i va fer entrega dels diplomes d’assistència a les 15 alumnes que han finalitzat satisfactòriament el curs.

Després de l’èxit de participació a la primera edició, celebrada al novembre i desembre passats, el Consell Comarcal de les Garrigues, a través del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i juntament amb l’Institut Català de les Dones de la Generalitat, ha tornat a organitzar aquest programa adreçat a aquells que, de forma habitual, cuiden i atenen persones en situació de dependència.

L’objectiu del curs és formar i orientar la figura del cuidador/a no professional en uns coneixements teòrics i pràctics sobre la cura i atenció de persones dependents. A més, pretén també capacitar els cuidadors/es no professionals en les estratègies, habilitats, valors, aptituds i actituds per augmentar la seva qualitat de vida i la de les persones dependents.

Els continguts formatius s’han impartit mitjançant sessions presencials, combinant les exposicions teòriques amb referents pràctics aportats per les persones assistents, procedents de l’àmbit personal o bé de les observacions compartides en situacions reals, així com de la visualització de vídeos i lectures especialitzades.

Durant la realització de les sessions s’ha propiciat la reflexió en les activitats d’ensenyament i aprenentatge, per tal que el/la cuidador/a informal descobreixi la importància dels coneixements tecnològics com a instruments necessaris per poder desenvolupar correctament les tasques corresponents. Les situacions en les quals el/la cuidador/a ha de prendre decisions o reaccionar davant un fet s’han tractat mitjançant simulacions, que ajuden a integrar coneixements nous i també a realitzar l’anàlisi i verificació dels ja adquirits.