COMARCA, ECONOMIA

Oberta la convocatòria d'ajuts de menjador escolar

La sol·licitud consta d'una valoració econòmica, familiar i social (foto: xarxanet.org)

Ja és activa la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per necessitats socioeconòmiques pel proper curs 2013/2014 i, per tant, ja es poden recollir els impresos de sol·licitud als centres educatius, ajuntaments, Consell Comarcal de les Garrigues o a través de la pàgina web del Consell.

El termini per presentar les sol·licituds és del 3 al 20 de juny si es presenteen a l’ajuntament, i fins al 21 de juny si es presenten al Consell Comarcal.

Aquests ajuts s'adrecen a alumnes usuaris del servei de menjador dels centres escolars de la comarca de les Garrigues als quals no correspongui la gratuïtat del servei per altres circumstàncies. El poden sol·licitar l’alumnat de 2n cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria i alumnat amb necessitats educatives especials que cursi estudis en centres públics o privats concertats de la comarca de les Garrigues i que compleixi els requisits següents:

La sol·licitud consta de tres parts: valoració econòmica, valoració familiar i valoració social. En la valoració econòmica es tenen compte els dipòsits bancaris (un màxim de 5.500€) i els ingressos mensuals nets per càpita (un màxim de 331,14€). Si se superen aquests barems, es desestima l'ajut, i si no se superen, es procedeix a valorar la situació familiar i social. L'ajut té una vigència màxima d'un curs escolar.