COMARCA

El Síndic alerta que la disminució de la plantilla pot afectar la qualitat educativa de les zones escolars rurals

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó considera que la normativa vigent, que preveu la disminució de mestres per escola (especialment de mestres itinerants), pot afectar negativament la capacitat dels centres de les ZER de donar respostes adequades a les necessitats educatives de l’alumnat, i demana al Departament que, en la propera resolució que ha de fixar les plantilles de mestres per al curs 2001-12, es fixin els requeriments mínims no estrictament numèrics, i que es promogui la presència d’especialistes en les diferents àrees de les ZER.

Aquestes declaracions arriben després d’estudiar diverses queixes rebudes sobre la disminució de mestres i manifesta en referència a la ZER Garrigues Altes –que comprèn les escoles de les poblacions de Juncosa, els Torms i el Soleràs- que la dotació de professorat s’ajusta a la normativa vigent, tot i que aquesta ja preveu disminucions de mestres a les escoles rurals respecte al curs anterior. Tot i l’augment d’alumnes, de 82 el curs passat a 84 aquest curs, els mestres han disminuït aquest curs un 15%, concretament 2,5 mestres sobre un total 15. Des de la perspectiva dels drets dels infants amb més dificultats, el Síndic parla d’una situació “especialment preocupant quant a la possible pèrdua del mestre especialista en educació especial”.

Pel que fa a la resta d’alumnat de les ZER, el Síndic destaca que la normativa que fixa les plantilles dels centres determina la dotació de les escoles sobre la base de criteris numèrics relacionats amb el nombre d’alumnes “sense tenir en compte que aquests també tenen dret a aprendre les àrees de música, educació física i llengua estrangera amb garanties de qualitat”.