COMARCA
- Arbeca , Puiggròs

Agricultura recorda les ajudes per a protecció de conreus contra pedregades

La fruita dolça va quedar amb cops (foto: Ramon Solé)

La tempesta del dilluns a primera hora de la tarda va arribar a algunes zones de la comarca amb calamarsa, especialment a la part nord. En aquesta zona de les Garrigues, principalment a Arbeca i Puiggròs, el fenomen va començar amb pedra seca, i a mesura que va anar avançant cap al Pla d’Urgell va anar acompanyada amb aigua.

En una primera valoració aproximada els cultius més afectats, aquests van ser els de fruita dolça, amb fruita copejada. D’entrada, l’afectació del cereal encara no recol·lectat va ser poc significativa. En el cas d’Arbeca cal considerar també l’afectació en un 30% de la producció de 16 hectàrees de vinya.

La superfície afectada de fruita de pinyol va ser de 20 hectàrees a Arbeca i 42 a Puiggròs, amb un percentatge d'afectació mig (30-50%) i pel que fa a fruita de llavor, va ser de 125 hectàrees a Arbeca i 65 a Puiggròs, també amb un percentatge mig (30-50%).

En relació a aquests resultats, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) recorda que, recentment, el Govern ha obert una via d’accés al finançament per a les empreses d’aquests sectors, en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF), en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió de les empreses agràries i agroalimentàries mitjançant préstecs a atorgar per l’ICF. En concret, aquesta línia dóna accés al finançament per a dur a terme projectes d’inversió de les tipologies següents:

- instal·lació de xarxes o malles de protecció de cultius en explotacions agrícoles;
- sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes;
- millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg; i
- millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris.

L’import total del finançament adreçat a aquestes inversions és de 32 milions d’euros i, per tal de facilitar el finançament a les empreses, el DAAM avala el 80% del risc viu d’aquests préstecs.

Així mateix, l’existència d’aquesta garantia del DAAM permet posar a disposició de les empreses unes condicions financeres dels préstecs a atorgar per part de l’ICF molt avantatjoses. En concret, aquestes condicions financeres són:

1) Per als préstecs a 7 anys, un tipus d’interès corresponent a l’EURIBOR a 12 mesos més 3,95%, un període de carència d’amortització de capital de dos anys com a màxim; i una comissió d’obertura i estudi per a préstecs de fins 50.000 euros, de 250 euros, i per a préstecs de més de 50.000 i fins a 1.500.000 d’euros, del 0,75% de l’import del préstec.

2) Per als préstecs a 10 anys, un tipus d’interès corresponent a l’EURIBOR a 12 mesos més 4,45%, un període de carència d’amortització de capital com a màxim de dos anys, i una comissió d’obertura i estudi per a préstecs de fins 50.000 euros, també 250 euros, i per als de més de 50.000 i fins 1.500.000 d’euros, de 1% de l’import del préstec.