COMARCA
- Arbeca

El CEIP Albirka d’Arbeca rep el distintiu d’Escola Verda

Alguns dels alumnes del centre en una foto d'arxiu.
El CEIP Albirka d’Arbeca és l’únic centre educatiu de la comarca de les Garrigues que rebrà aquest curs el distintiu d’Escola Verda que otorga la Generalitat de Catalunya. El Distintiu reconeix la tasca realitzada pels centres per a la millora del medi ambient, en el marc del Programa Escoles Verdes, i té una vigència de 3 anys. El Programa, una iniciativa conjunta dels departaments d’Educació i de Medi Ambient i Habitatge, té com a objectiu ajudar els centres a ambientalitzar-se, promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i afavorir l’intercanvi entre els centres que hi participen. Actualment, participen en el Programa 485 centres escolars catalans, després d’11 anys de funcionament.
Per participar en el Programa Escoles Verdes, el primer pas que ha de fer el centre és realitzar la seva diagnosi ambiental, que permetrà conèixer el seu punt de partida en aquest procés d'ambientalització. A continuació, el centre ha de redactar el seu Pla de cohesió ambiental, document que defineix els trets ambientals del centre i on han de quedar especificades les diferents línies d'actuació que el centre haurà d'anar desenvolupant. A partir d'aquest Pla, el centre concretarà els programes d’acció a desenvolupar al llarg dels diferents cursos escolars per anar materialitzant els objectius que el centre ha marcat. El primer programa d'acció que el centre redacta té una durada d'aplicació d'un curs. La valoració favorable de la feina realitzada pel centre condueix a l'atorgament del distintiu d'Escola Verda. Aquest distintiu té una vigència de 2 anys.

A principis de curs, el centre aprova un nou programa d’acció amb les actuacions que vol portar a terme durant els dos cursos escolars següents. Si es valora positivament l'aplicació d'aquest programa d'acció, el centre renova el seu distintiu i la seqüència es repeteix. Per tant, per consolidar aquest distintiu, cal que el centre faci un treball progressiu en la consecució dels objectius plantejats en el seu Pla de cohesió ambiental.