COMARCA, ECONOMIA
- Les Borges Blanques

Les Borges és la segona capital de Lleida que cobra més cara l’aigua als seus ciutadans

Les Borges Blanques és oficialment la segona capital de comarca de la Demarcació de Lleida que més cara cobra l’aigua als seus ciutadans (a 1,168 euros el metre cúbic). Per davant de la capital garriguenca només hi ha la de la Segarra, Cervera, que la cobra a 1,33 euros, segons dades de l’Observatori del preu de l’aigua que publica l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Malgrat tot, les dues ciutats es troben per sota de la mitjana catalana d’1,415 euros per metre cúbic.

No obstant això, Castelldans i Juncosa encara la paguen més cara, a 1,426 i 1,363 euros per metre cúbic, respectivament. A les Garrigues, el poble que més barata la paga és oficialment Arbeca, a 0,902 euros per metre cúbic (vegeu quadre annex).
La mitjana comarcal se situa en 1,606 euros el metre cúbic (per damunt de la mitjana catalana). Camarasa (la Noguera), a 0,26 euros el metre cúbic, és el poble de Catalunya que més barata la cobra.  

L’informe de l’Observatori posa de manifest els grans contrastos en el preu que es paga per l’aigua a les diferents zones de Catalunya i recorda que amb l’aplicació de quotes fixes o de mínim consum es provoca que hi hagin preus més alts en els rebuts amb consums més baixos. Segons l’Observatori aquest factor no incentiva l’estalvi d’aigua.

En definitiva, es produeix la paradoxa que alguns ciutadans poden arribar a pagar 10 vegades més cara la mateixa quantitat d’aigua que consumeixen que d’altres.
A la resta del país, cada català paga de mitjana 1,415 euros per metre cúbic incloent en la taxa el preu de l’aigua, el cànon i l’IVA. El municipi més car és Brunyola, on els seus veïns paguen 2,22 euros per metre cúbic. Segons l’Observatori, les diferències en el preu final vénen motivades pels preus que apliquen els municipis en el subministrament o els contractes amb les diferents empreses del sector. En l’actualitat els municipis catalans disposen de competències en matèria d’abastiment i sanejament d’aigua.
L’Administració Local exerceix les seves competències sense perjudici de la modalitat de gestió escollida per a la prestació del servei entre les previstes en dret,  així, aquesta regula el sistema de preus o tarifes, inclosa la seva estructura tarifària.

Observatori del preu de l’aigua

L’Observatori del preu de l’aigua a Catalunya pretén ser una eina per donar a conèixer al ciutadà els elements essencials que configuren els preus de l’aigua en els diversos àmbits territorials de Catalunya i per a usos diferents; en aquest cas, usos domèstics, industrials i comercials.

La informació s’ha extret a partir de les estructures tarifàries detallades en els edictes de la Comissió de Preus de Catalunya publicats en el DOGC, de les ordenances fiscals municipals sobre tarifes de subministrament d’aigua i de les tarifes vigents del cànon de l’aigua.