COMARCA
- Juneda

Juneda rebutja que es mesurin tots els contaminants de l’aire

(foto: arxiu)

A l'últim ple de l'Ajuntament de Juneda, el 9 de febrer, es va rebutjar una moció presentada pel grup de JuntsxJuneda -vinculat a ERC- que demanava que l'estació de vigilància atmosfèrica que té la Generalitat al municipi inclogués "tots els contaminants possibles" als seus registres. Si fins ara l'estació mesura ozó troposfèric, òxids de nitrogen i micropartícules de 10 micrograms, la moció instava a incloure-hi també controls d'arsènic, cadmi, benzopirè, níquel, plom, diòxid de sofre i micropartícules de 2,5 micrograms, considerades les més nocives.

El text partia de l'associació La Banqueta, que l'havia proposat als tres grups municipals, i exposava que "l'existència d'algunes indústries al terme o molt properes que emeten partícules a l'atmosfera, la possible posada en marxa de noves i la proximitat a l'N-240 fa que la qualitat de l'aire en surti perjudicada". "Tampoc no podem obviar que vivim en una zona amb unes condicions meteorològiques peculiars amb uns períodes llargs de calma anticiclònica i molt poca circulació atmosfèrica", afegia la moció. Tot i els vots favorables dels quatre regidors de JuntsxJuneda i la de CP-PSC, els sis vots del PDECat, a l'equip de govern, van evitar que prosperés.

Acusació d'alarmisme

JuntsxJuneda explica que pretenia "equiparar l'estació a les més avançades de la xarxa de vigilància del departament de Territori i Sostenibilitat que mesuren una llarga llista de contaminants", però el PDECat assegura que aquests controls no són a cap altra estació i que "no hi ha motius d'alarma ni de contaminació". "Des de l'equip de govern defensem les empreses de Juneda i no compartim que siguin les causants d'una contaminació totalment inexistent", asseguren. L'alcalde, Antoni Villas, afegeix que "no anirem en contra de les nostres empreses ni volem limitar el creixement econòmic del poble, l'alarma social que ells creen no la veiem".

Canvi de lloc

L'any 2012, en el marc de la posada en marxa de la central termosolar, d'uns episodis de fums persistents de la fàbrica d'oliasses i del projecte de central de biomassa en una mateixa zona, la Direcció General de Qualitat Ambiental va encarregar un estudi a la Universitat de Barcelona que recomanava canviar de lloc l'estació de Juneda, que fins aleshores era al peu de l'N-240. El Departament va demanar autorització al consistori per implantar una nova estació i amb mesures més completes. L'estació es va acabar ubicant prop de la llar d'infants i va passar de mesurar només l'ozó troposfèric als elements actuals.