COMARCA

La calor torna a fer pujar l'ozó troposfèric

La qualitat de l'aire ha estat regular quatre dies dels últims quinze dies

Les altes temperatures d’aquests dies provoquen un augment de l’ozó troposfèric a les Garrigues, un contaminant secundari que s’origina per la combinació de la radiació solar amb contaminants com òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils. En les últimes dues setmanes, l’estació de mesurament de dades que hi ha a Juneda ha registrat superacions del llindar que qualifica la qualitat de l’aire com a bona en quatre dies, que ha estat regular, tot i que no s’ha arribat al llindar de qualitat pobra. 

L'ozó troposfèric es troba a la capa de l’atmosfera més propera a la superfície terrestre i no l’emet directament una font, sinó que es forma a partir de reaccions fotoquímiques (activades per la llum solar) amb altres contaminants primaris que sí que poden ser conseqüència d’activitats humanes. Quan la radiació solar hi interactua, és quan es genera. Així, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu.