L’Albagés també instal·la un desfibril·lador al carrer

L'armari DEA ara està a fora de l'edifici del metge. La iniciativa s'afegeix a la de més de 20 pobles de la comarca que han optat per instal·lar aquests aparells a la via pública per tal que els veïns puguin prestar assistència in situ en el menor temps possible.

Aparells fàcils d'utilitzar
Els equips són lleugers i senzills d'utilitzar, de forma que la majoria de persones poden realitzar les maniobres de reanimació necessàries davant d'un cas d'aturada cardíaca sense necessitat de formació prèvia. El desfibril·lador extern analitza el ritme cardíac, identifica les arítmies mortals que requereixen desfibril·lació i administra una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb nivells alts de seguretat.
Un cop connectat, el desfibril·lador proporciona instruccions sonores a qui el fa servir. L'aparell avalua les constants vitals i mai fa una descàrrega si no és necessària. La trucada als serveis d'emergència (112), però, no deixa de ser fonamental.