COMARCA
- Juneda

Dies de contaminació atmosfèrica

L’estació de vigilància ambiental de Juneda detecta nivells de micropartícules superiors al límit de protecció per a la salut humana durant cinc dels últims set dies.

(foto: J.Z.)

La qualitat de l'aire al voltant de Juneda ha empitjorat en els últims dies, fins al punt de considerar-se pobra. Així ho defineix la Generalitat a partir de les dades recollides a l'estació de vigilància ambiental que hi ha aquest municipi. Concretament, s'han detectat nivells de micropartícules en suspensió superiors al límit de protecció de la salut humana en cinc dels últims set dies. El límit d'aquestes partícules se situa als 50 mg/m3 de mitjana diària i a Juneda s'ha arribat a valors de 70 (16 i 17 de novembre), 55 (18 de novembre) i 58 (21 de novembre). En el dia d’avui, ja s’han registrat pics de fins a 99 mg/m3 cap a les 10 del matí.

I és que això són mitjanes diàries, però es pot donar el cas que en moments puntuals la xifra sigui molt superior, com els 315 mg/m3 a la tarda de dijous passat. De fet, aquest episodi de contaminació atmosfèrica coincideix amb la represa de l'activitat de la polèmica fàbrica d'oliasses entre les Borges, Juneda i Castelldans, que aquests dies emet una important columna de fum. L'anticicló que hi ha aquests dies impedeix la dispersió de l'aire i fa que aquestes emissions s'acumulin a capes baixes, formant una capa marró visible des de tot el nord de la comarca, especialment a primera hora del dia.

Avís preventiu de la Generalitat

En aquest context de poca circulació de l'aire, la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a tota la regió de Ponent, així com a la conurbació de Barcelona i la plana de Vic, i des de Protecció Civil s'ha avisat d'aquest episodi als ajuntaments, als quals es demana que aturin o redueixin les obres amb materials pulverulents, que informin els ciutadans perquè prioritzin el transport públic i que notifiquin a les activitats industrials i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos.