MEDI AMBIENT

Els molins d’oli podran tenir distintiu ambiental

La Generalitat fa públics els criteris que han de complir els molins que vulguin lluir el segell que n'acredita les bones pràctiques ambientals.

(foto: Xavi Minguella)

Els molins d'oli també podran tindre segell de garantia de qualitat ambiental, un distintiu que identifica productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. El segell va ser creat per la Generalitat als anys 90, però fins ara quedava limitat a instal·lacions com càmpings, tallers de vehicles, establiments, edificis d'oficines, centres esportius o equipaments culturals, així com productes industrials tipus paper, fusta, pell, àrids o cautxús. Aquest agost, el departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públics els criteris específics que hauran de complir els molins d'oli si també es volen acollir a aquest distintiu.   

Oleoturisme i venda directa
A l'hora d'incloure els molins d'oli com a espais susceptibles de rebre el distintiu, la Generalitat ha valorat el procés de modernització i diversificació de l'activitat en el sector, amb la incorporació de propostes d'oleoturisme i la venda directa des de les mateixes instal·lacions. Es tracta, per tant, d'una marca que, si es compleixen els criteris, es podrà lluir als molins, no a l'etiquetatge o la publicitat dels productes, ja que el que es posa en valor són les pràctiques de la instal·lació, com la gestió de l'aigua, l'estalvi energètic, la integració paisatgística, el tipus d'envasos i proveïdors o el soroll i les vibracions. Tot plegat, amb la idea d'incloure el màxim d'aspectes en l'economia circular. "Les activitats d'oleoturisme realitzades als molins d'oli poden esdevenir un eficaç mecanisme de conscienciació dels ciutadans sobre les bones pràctiques ambientals", es diu.

Anar més enllà
Des de la Denominació d'Origen Protegida les Garrigues, que agrupa 20 cooperatives, es valora la iniciativa com un pas endavant, però no suficient. "Tot això que ara es proposa haurà d'acabar sent obligatori d'aquí un temps, i hem d'anar més lluny i avançar-nos si podem", diu Enric Dalmau, president de l'organisme regulador. Per Dalmau, "la sostenibilitat ambiental és només una part del conjunt, que inclou també la sostenibilitat social i econòmica". En aquest sentit, explica que la DOP, juntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, ha presentat al departament d'Agricultura un esborrany per crear un pla pilot amb algunes cooperatives, tant de la DOP Garrigues com  de Siurana i de l'andalusa Baena. "És un procés complex, no es fa d'un any per l'altre, però les cooperatives d'oli tenim un avantatge respecte a altres sectors, i és que moltes coses de les que fem ja són sostenibles", diu Dalmau.