COMARCA
- Juneda

Amplien i reformen la línia elèctrica a Juneda

Endesa ha finalitzat recentment els treballs d’ampliació i reforma tecnològica d’una línia elèctrica a Juneda amb l’objectiu de garantir l’alimentació del Pla Parcial Sud 1, i electrificar, per tant, tot un sector residencial i industrial d’aquesta població .

Tal i com explica Endesa en un comunicat adreçat als mitjans de comunicació, l’actuació ha consistit a estendre un tram de cable de mitja tensió a 25 kV, de 150 metres de longitud, per unir els circuits interns del polígon amb la xarxa convencional, fet que, a més, ha possibilitat enllaçar la línia principal amb una de secundària, i tancar, així, una anella elèctrica. Aquesta operació és cabdal perquè assegura que, en cas de puntes de demanda o una incidència en el servei, a l’estar la xarxa mallada es pugui alimentar els clients afectats de Juneda per vies alternatives, amb la qual cosa es minimitza el temps d’interrupció, alhora que facilita enormement els treballs de maniobra.

Igualment, els cinc centres de transformació de què està dotat el polígon s’han construït amb els paràmetres de les últimes tecnologies que hi ha al mercat i estan telecomandats. El telecomandament consisteix a instal·lar-hi els mòduls electrònics necessaris i un sistema de comunicacions per a poder accionar els interruptors dels equips a distància, mitjançant un mòdem. Aquest sistema permet una millor eficiència en l’operativa de maniobres, ja que evita la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències per a dur a terme les corresponents maniobres manuals. Així, s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la consegüent reducció del temps d’interrupció del subministrament als clients.