Opinió

Editorial

I ara, què?

Així es titula l'especial sobre el foc forestal de la darreria de juny. Doncs ara, a deixar de lamentar-se i començar a treballar. Què es pot fer? En primer lloc, assumir el que està a l'abast de cadascú. Gestionar els boscos és una tasca tan ingent i antieconòmica que, ara com ara, és difícilment viable a escala de comarca; si més no, mentre no millori la tecnologia d'extracció de biomassa i el preu d'aquesta al mercat. Quan això passi, a les Garrigues ho sabrem.

Allò que és més possible, tot i no ser exempt de dificultats, és treballar pel manteniment de les superfícies conreades més pròximes als boscos, i encara més, aquelles que hi romanen miraculosament entremig. Com moltes altres finques -però aquestes, més-, solen ser al càrrec de gent gran. La mida més petita, la distància més allunyada, la "menjança" del propi bosc sobre el conreu, etc., les fa més antieconòmiques i, per tant, la nova agroindústria no hi té interès i són les primeres a abandonar-se, al ritme que es jubila el darrer conreador. I cada cop que se n'abandona una és com si deixéssim un edifici sense hidrant ni extintors. Caldria cartografiar-ho, determinar-ne les característiques, etc., i a escala de cada poble, vetllar pel manteniment del conreu per vies informals i més directes. En la mesura que es pugui. I des de les instàncies institucionals pressionar perquè les ajudes que gestiona el Departament d'Agricultura discriminessin positivament aquestes parcel·les. I no cal dir que vetllar entre tots perquè, almenys a les temporades de risc, es passés la grada en lloc de picar l'herba. Altres: tenir els camins en bon estat, disposar d'una xarxa de punts d'aigua activa i coneguda i donar suport a les ADF. Tot això és prevenció directa i practicable, sense entrar en el model econòmic imperant que és el que genera el problema de fons. I quant a l'extinció, cal dotar la comarca d'efectius. Hi ha un flamant parc de bombers a les Borges, la major part de l'any sense bombers. I al costat d'una autopista que genera tanta o més necessitat de serveis que el mateix bosc. S'ha sentit algú reclamar-ho?