Opinió

Editorial

Emergència climàtica?

Coincidint, casualment o no, amb la Cimera del Clima COP-25, aquest número explica que les Borges Blanques i Juneda entraran pròximament a formar part de la xarxa pública de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics que instal·la la Generalitat. Benvingut sigui. I benvingudes les campanyes per a la millora del reciclatge, el carril bici i els boc'n roll.

Ara bé, s'ha de reconèixer que, en termes globals, el que s'està fent és mínim en general i a casa nostra en particular. Mentre que, per un costat, es posaran dos punts de recàrrega elèctrica per a cotxes a la comarca, l'índex de reciclatge està pràcticament estancat, l'ús del cotxe és general fins i tot en els trajectes més curts (anar a comprar, al bar, al col·legi...), el consum de productes i fungibles de tota mena no para d'augmentar i, amb ell, la producció de residus; i ara que ve Nadal, la il·luminació ornamental dels carrers no només tendeix a moderar-se sinó que augmenta com mai.

En definitiva, la millora de la situació o la reversió, si és possible, no vindrà de canvis cosmètics i puntuals, encara que necessaris. Tot això sumat té una incidència petita, totalment insuficient per al repte gegantí que es planteja. Si hom de debò creu que cal aturar-ho, cal conscienciar-se que en el futur caldrà adoptar un mode de vida diferent del d'ara. No es tracta de canviar el cotxe de gasoil per un cotxe elèctric sinó de generalitzar, per la via que sigui, el transport públic i minimitzar els transports en cotxe. Ni de consumir productes ecològics fets a Alemanya, sinó de consumir la major part de productes de proximitat. I així en tants altres àmbits.

Si l'emergència va seriosament, com no es cansen d'afirmar tots els científics i les mateixes evidències (hiverns cada cop més suaus, estius més llargs, retard en les floracions...), i si ens preocupa el món que quedarà per als que venen al darrere, no n'hi ha d'altra que agafar el toro per les banyes. I això implica canvis, i alguns d'importants.