Opinió
Rafel Safont

Rafel Safont

Polarització política

En aquesta oportunitat que em doneu, vull deixar una humil opinió, sense parlar de cap partit, però sí de la política general que veig com qualsevol habitant d'aquest món.

La política s'està adaptant a un conglomerat d'accions que són causades pels mitjans de comunicació, els quals necessiten informar cada cop amb més freqüència i buscar més titulars que impressionin.

Una política de gests per acontentar grups que es queixen i són una quantitat de vots importants, per intentar sempre sumar majories més àmplies. Però això ho fan tots els partits assessorats i a l'únic que ens condueix és a minories enfrontades sense la cultura del pacte d'escoltar-se els uns als altres, com passa en països del nord d'Europa.
Una política més fragmentada amb poc poder de decisió i condicionada per l'opinió pública, sense espai per intentar construir un futur millor. Només queda l'opció de governar en majoria absoluta, que cada dia anirà a menys.

Espero que algú tingui la mateixa sensació i mirem entre tots d'afrontar el futur com ho feien els nostres padrins: units, valents, amb grans lideratges i ganes de construir.