Opinió
Rafel Safont

Rafel Safont

Camins rurals i vies secundàries

Em plau tornar a escriure la columna, atès que ara com a regidor a l'oposició de Junts per les Borges, podrem donar veu a problemàtiques que puguin tenir conciutadans no sols de les Borges, sinó de tota la comarca. Un dels exemples que ens trobem sovint són els camins asfaltats o bé els camins rurals, que donen accés per a molta gent al seu lloc de treball com també en llocs d'oci com cabanes i torres. 

Veiem en els últims temps un deteriorament d'aquests, poc valorats i subvencionats per les diferents administracions, els quals moltes vegades no requereixen gran inversió, simplement tapar forats o retallar els vorals d'herbassar. 
Queda així reflectit el valor que donem al camp, d'on surten les nostres arrels, de famílies i pobles pagesos, que amb esfoços, i pocs guanys, mantenen una cultura viva, que ens dona de menjar. Demanem a les administracions com el Departament d'Acció Climàtica, Diputació de Lleida, ajuntaments en última instància, que procurin i vetllin per aquestes vies, que any rere any donen accés a la nostra vida quotidiana.