Opinió
Jordi Capdevila

Jordi Capdevila

Garrigues empresarial

Les bones iniciatives sempre mereixen un reconeixement i la nova Associació Garrigues Empresarial és una notícia positiva per al creixement de la nostra comarca. Sovint es remarcava la necessitat de promoure accions per promocionar el nostre territori i explotar els punts forts que tenim i aquest teixit que agrupa diferents autònoms i empreses de diferents sectors ajudarà a crear vincles i servirà d'impuls per reflotar una comarca que s'està quedant al darrere en alguns aspectes i necessita una renovació per seguir creixent.

Durant els mesos de maig i juny s'han fet quatre presentacions a Juneda, les Borges Blanques, Arbeca i la Granadella per tal d'exposar els objectius de l'associació, així com buscar la col·laboració de les empreses de la comarca. L'Associació té tres grans objectius: ser un punt d'informació i suport per als empresaris, protegir els interessos d'aquests i fomentar la cooperació i les relacions entre autònoms i empresaris. 

L'entitat està oberta a tothom que vulgui aportar i pretén ser molt accessible per tal d'unir esforços per un bé comú i desenvolupar projectes que beneficiïn la comarca. S'està treballant de forma coordinada amb el Consell Comarcal i també s'ha creat un conveni amb l'Associació d'Empresaris del Pla d'Urgell (Agrupem) per tal de sol·licitar conjuntament la creació d'una oficina de transició energètica a la comarca.