CARRETERES

Crida per millorar la connexió nord-sud de la comarca

Ajuntaments de les Garrigues Altes volen cedir la titularitat de les pistes que suporten un trànsit més enllà del local per no haver d’assumir sols el cost de manteniment.

La C-233 entre la Granadella i el Soleràs és un dels trams on es demanen millores. FOTO: GM

Diversos ajuntaments estan aprovant una mateixa moció promoguda pels de les Garrigues Altes en què es reivindica la millora en la gestió i manteniment dels eixos viaris vertebradors de la comarca, especialment els que comuniquen el nord amb el sud. "L'eix que hauria de vertebrar la comarca és la carretera C-233", es diu al text, "però la millora d'aquesta via està encallada al tram Soleràs-Granadella, un tram que, per la seva orografia, té un elevat cost d'execució i no ens consta que hi hagi plans per fer-ho".

El fet de ser un tram relativament estret, amb pendents pronunciats i un zigzagueig continu i accentuat fa que l'utilitzi poca població i els transports de serveis l'evitin. Així, les vies que, de facto, exerceixen d'eix vertebrador són les de l'Albagés - els Torms - Bellaguarda, d'una banda, i Castelldans - el Cogul - Granyena - Torrebesses, de l'altra. Aquestes són pistes de titularitat municipal, "però en realitat se'n fa un ús comarcal", es diu a la moció, i això repercuteix en l'acceleració de la seua degradació, de la qual s'han de fer càrrec els ajuntaments afectats.

Per això, la moció proposa cedir la titularitat de les dues pistes a la Diputació de Lleida o a la Generalitat per tal que siguin aquestes institucions les que assumeixin les millores necessàries. Mentre no es formalitzi aquesta cessió, es demana un pla anual de manteniment i millora finançat per ens supramunicipals com la Diputació i la Generalitat i el suport tècnic del Consell Comarcal.

Transports de serveis
A banda dels vehicles particulars i, en algun cas, de camions d'obres de la xarxa de reg, per aquestes pistes passa el transport escolar de l'institut l'Olivera de la Granadella, que porta alumnes de Juncosa, els Torms, el Soleràs i Granyena; el transport escolar de l'institut Josep Vallverdú de les Borges que porta alumnes del Cogul; el transport escolar ordinari amb alumnes del Cogul; el transport adaptat al Centre de Serveis de la Gent Gran de la Granadella amb usuaris de Granyena, el Soleràs, els Torms i Juncosa; els camions de la recollida d'escombraries de tots aquests pobles; els serveis sanitaris i personal sanitari compartit entre els municipis i el transport dels usuaris dels serveis de l'associació Talma.