LABORAL
- Redacció

Les Garrigues és l'única comarca de Catalunya on al juliol hi va haver menys afiliats a la Seguretat Social que l'any passat

A Catalunya van augmentar un 3,7%, sobretot en el sector serveis, en dones i en jornades a temps parcial.

(foto: Gemma Tubert/ACN)

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya va augmentar un 3,7% al mes de juliol respecte l'any anterior i se situa en 3.485.902 persones, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'augment interanual d'afiliats es produeix a totes les comarques amb una excepció, les Garrigues, que registra un descens del 0,4%. Per contra, a les que hi ha hagut més contractacions són la Selva (6,5% més), l'Alt Empordà (4,9%), l'Alta Ribagorça (4,5%), el Baix Camp (4,4%), el Baix Penedès i el Barcelonès (amb un 4,2% cadascuna).

Més creixement en dones que en homes 
Al mes de juliol i respecte del mateix mes de l'any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social ha augmentat en 63.060 i el d'homes en 60.334 afiliats, fet que suposa augments interanuals del 4,0% i 3,3%, respectivament, al conjunt de Catalunya. Per comarques, totes augmenten el nombre de dones afiliades, excepte les Garrigues (-0,7%) i, en el cas dels homes afiliats, disminueixen també a les Garrigues (-0,2%) i a la Noguera (-0,8%).

Per grups d’edat, en tots hi ha hagut més altes a la Seguretat Social respecte l’any passat menys entre els de 30 a 44 anys, que s'han mantingut pràcticament estables (-0,1%). Els menors de 30 anys han augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques, excepte a les Garrigues. Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya (3,7%) i a totes les comarques, excepte a les Garrigues (-0,7%). D'altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès (8,7%) i a la Selva (7,7%).

Els serveis, el sector que més puja
El sector serveis representa el 78,7% de les afiliacions i, aquest juliol, ha augmentat en 119.755 persones més respecte el juliol de l’any passat, xifra que representa la pujada més elevada de tots els sectors. Excepte les Garrigues i el Pallars Sobirà, totes les comarques han augmentat el nombre d'afiliacions als serveis.

El sector industrial ha augmentat les afiliacions un 2,1%, la construcció un 2,8% i l'agricultura ha baixat en afiliacions (-5%).

Menys contractes a temps parcial
El 19,9% de les afiliacions per compte d'altri són a jornada parcial, xifra que suposa situar-se per primera vegada en una proporció inferior al 20% de grau de parcialitat, el més baix des del març del 2012. En el cas de les dones, la proporció és del 27,5%, més del doble que la dels homes (12,6%). La Terra Alta i la Cerdanya són les comarques on la proporció d'afiliacions per compte d'altri a jornada parcial és més elevada (23,5% i 23,4% respectivament). Per contra, Aran té el grau de parcialitat més baix (12,8%). Cal tenir en compte que les afiliacions estan sotmeses a l'efecte estacional.