COMARCA
- Bellaguarda , Bovera , Els Torms , Juncosa , La Granadella , La Pobla de Cérvoles

Millores als camins del Garrigues Sud

El Govern ha encomanat l’execució de les obres a la xarxa de camins rurals a la zona del Garrigues Sud. Les obres, amb un pressupost de 997.000 euros, consisteixen en adequar els camins mitjançant l’esbrossada i neteja de cunetes, perfilat i aportació de materials, compactació i , en alguns casos, la millora del ferm amb tractament asfàltic. Així mateix, el projecte contempla l’eixamplament de plataforma en alguns trams, la millora de rasants i pendents així com la instal·lació del drenatge longitudinal i transversal.

El termini d’execució per a aquestes actuacions és de quatre mesos. La zona del regadiu del Garrigues Sud engloba els termes municipals de Bovera, la Granadella, Bellaguarda, Juncosa, els Torms i la Pobla de Cérvoles, a la província de Lleida; i els municipis de Flix i Ulldemolins, a la província de Tarragona.