COMARCA
- Juneda

Vimferri busca mecenes per als aviaris

La Fundació La Manreana ha engegat una campanya de micromecenatge per tal de construir l'aviari per a aus rapinyaires del futur Centre de Natura i Fauna Vimferri. El nou espai estarà especialitzat en fauna salvatge autòctona i acollirà exemplars que hagin passat per centres de recuperació com ara el de Vallcalent, de Lleida, i que no puguin ser reintroduïts al seu hàbitat natural.

El nou espai, impulsat per l’Ajuntament, podria ser operatiu properament. Se situarà en uns terrenys de 6.000 m2 cedits per la granja escola la Manreana. Les donacions de la campanya de micromecenatge poden anar des dels 10 euros, amb una recompensa d'una visita guiada per a dos persones i l'agraïment a la pàgina web, fins als 300 euros, opció pensada per a empreses i entitats, a les quals els permetria aparèixer a tots els elements publicitaris del centre i en un plafó informatiu, a més d'un esmorzar i una visita guiada per a 10 o 15 persones.
Altres vies de finançament
A més del micromecenatge, l’Obra Social ”la Caixa” aportarà uns 50.000 mil euros a la iniciativa a través del programa de conservació i millora d’espais naturals, que compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida. A banda, l’Ajuntament calcula que la Manreana haurà de fer una inversió d’entre trenta-cinc i quaranta mil euros.
Per al futur centre s'hi estan fent obres d'adequació dels terrenys, instal·lació de tanques específiques per a cadascuna de les especies que hi viuran a prop i les de naturalització de la zona, que es condicionarà amb vegetació, basses, arbres, etc. per aconseguir el benestar dels animals. I és que s’hi podran veure una desena d’espècies (muflons, rapinyaires, daines, guineus, genetes, fagines, teixons...).
Per a la sensibilització
D’una banda, el nou centre ha de ser “un espai de coneixement de la natura per fer sensibilització i educació ambiental”, com explica l’alcalde de Juneda, Antoni Villas. Això podria suposar un al·licient més per a les activitats que actualment du a terme la Manreana. De l’altra, ha de permetre que el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent es desvinculi a poc a poc d’aquesta tasca i se centri en la d’hospital, per a la la reintroducció de les espècies.