COMARCA
- Juneda

L’Ajuntament de Juneda també expressa dubtes amb el nou projecte de Tracjusa

Com els de les Borges i de la Granadella, l’Ajuntament de Juneda també ha manifestat els seus dubtes sobre els efectes d’una possible reobertura de la planta de tractament de purins de Tracjusa, al terme municipal, utilitzant residus com a combustible en lloc de gas natural. La moció aprovada per unanimitat (PDC, Junts per Juneda i PSC) al ple del dijous 6 d’octubre afirma que “el projecte de la nova Tracjusa podria comportar, segons estudis en plantes amb característiques similars, la generació de contaminants atmosfèrics, com dioxines o furans”.

En aquest sentit, es diu que el projecte i l’estudi d’impacte ambiental associat “presenten mancances, llacunes, ambigüitats i contradiccions que generen seriosos dubtes sobre el potencial contaminant de les emissions produïdes pel procés de gasificació” i, ateses aquestes incerteses, el ple creu necessari “que els promotors aturin la tramitació”. Mentre, es demana a l’Administració que assessori sobre l’abast de la tecnologia per gasificar residus per determinar-ne els efectes sobre la salut i el medi ambient i que s’ajudi els ramaders a reformar substancialment el projecte o impulsar-ne un altre “que permeti resoldre el problema de la gestió dels purins”. Sobre les 20.000 tones anuals de combustible derivat de residus que es volen portar de fora, la moció aprovada alerta que “no sigui un propòsit resoldre un problema aliè”.

Finalment, el consistori acorda treballar per implementar un canvi en el model de gestió de residus més eficient en la recollida selectiva (les Garrigues són a la cua de Catalunya) i demana que es condicioni l’aprovació del projecte a la normativa sobre la salut de les persones, la qualitat ambiental de les zones afectades i el model territorial sostenible per a l’agricultura de les Garrigues.